polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3821537
 

Już wkrótce przetargi!


 
7dcd8ccaf9981081aa2d96388582a583.jpg
Urząd Gminy

Borzęcin

gmina


Nazwa urzędu Urząd Gminy
Strona WWW www.borzecin.pl
E-mail wojt@borzecin.pl
Miejscowość
kod pocztowy
32-825 Borzęcin
Ulica, nr - -
Telefon 14 68-46-370
Fax 14 68-46-372
NIP 869-13-18-251

CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gmina Borzęcin położona jest wśród licznych, bogatych w zasoby fauny i flory lasów na równinie Kotliny Krakowsko-Sandomierskiej, nad rzeką Uszwicą, w kierunku północnym od trasy E4 pomiędzy Brzeskiem a Tarnowem. Około 8,5 tys. mieszkańców, zamieszkuje na powierzchni 103 km kw.

INWESTYCJE
Lokalny samorząd realizuje swoje inwestycje z pomocą środków zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i europejskich. Od dłuższego już czasu udział wydatków inwestycyjnych w budżecie Gminy (ponad 30 %) stanowi jeden z najwyższych wskaźników w regionie. Statystyki mówią same za siebie. Od 1999 roku wartość majątku gminy wzrosła niemal dziesięciokrotnie.
Samorząd gminy Borzęcin w ostatnich latach sporo środków finansowych z budżetu wydatkował na oświatę, sport i kulturę realizując niezbędne inwestycje infrastrukturalne. Najważniejsze z nich, to: nowoczesna hala sportowa w Borzęcinie o wymiarach olimpijskich (24x44), gimnazjum w Borzęcinie, Zespół Szkół w Bielczy wraz z halą sportową, sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Przyborowie, remonty i modernizacje szkół w Borzęcinie Górnym, Borzęcinie Dolnym i Przyborowie. Ze środków z SPO-ROL „Odnowa wsi” oraz Promesy Ministra Kultury zmodernizowano obiekt Domu Ludowego w Borzęcinie Górnym wraz z urządzeniem placu zieleni w centrum Borzęcina. Fundusze europejskie pomogły także w wybudowaniu obiektu Domu Wiejskiego w Warysiu. W poprzednim roku w miejscowości Bielcza oddano do użytku budynek wielofunkcyjny oraz remizę strażacką.
Realizowana jest inwestycja wodociągowania. W Bielczy, Jagniówce i Łękach do domów płynie już woda,  a w Borzęcinie i Warysiu trwa właśnie przyłączanie mieszkańców do sieci. Niedługo ruszy także wodociągowanie ostatniej niezwodociągowanej miejscowości gminy - Przyborowa.
Samorząd lokalny zamierza także dokończyć zagospodarowanie centrów wsi poprzez budowę ogólnodostępnych obiektów sportowo – rekreacyjnych przy szkołach w Borzęcinie Górnym, Bielczy i Przyborowie, a także kompleksowej przebudowy obiektu sportowego w Borzęcinie – Borku oraz remizy OSP w Przyborowie, gdzie powstanie nowoczesna placówka służącą zarówno strażakom, jak i szeroko rozumianym celom kulturalnym. Za sprawą programu "Orlik 2012" niebawem w Borzęcinie oddany zostanie do użytku nowoczesny kompleks dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem.
Wespół z samorządami powiatu i województwa budowane są i przebudowywane chodniki, modernizowane drogi. Gmina partycypuje w kosztach finansowo i rzeczowo. Zmodernizowano m.in. drogę wojewódzką nr 964 na odcinku 7,6 kilometra w Borzęcinie Dolnym. W wyniku wspólnych starań w ramach Programu Żwirownie modernizowana będzie w 2010 roku droga Bielcza - Wola Dębińska, a w nieodległej przyszłości budowana północna obwodnica Borzęcina. W ostatnich latach zmodernizowano kilkadziesiąt kilometrów dróg gminnych i dojazdowych do pól w większości przy udziale funduszy europejskich.

Inwestycją wzbudzającą największe zainteresowanie jest jednak powstająca na terenie gminy Borzęcin, pierwsza w regionie, nowoczesna farma wiatrowa, o mocy ponad 50 MW. Wartość tej inwestycji szacuje się na 70 milionów euro. Aktualnie trwają prace planistyczne.
Samorząd gminny jako jeden z pierwszych w regionie (po Zakopanym, Krakowie i Niepołomicach) uruchomił tzw. Hotspota, a zaraz za nim wystartował projekt bezpłatnego dostępu do Internetu dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Projekt jest obecnie w trakcie realizacji i ma objąć obszar całej gminy.

DLA INWESTORÓW
Dla inwestorów samorząd oferuje ulgi podatkowe i wszechstronną pomoc. Gmina posiada tereny, które mogą być wykorzystane przez przedsiębiorców, jak chociażby kompleks 25 hektarów w Borzęcinie–Łazach, gdzie można lokować inwestycje w zakresie produkcji i usług. Nadto gmina oferuje zainteresowanym atrakcyjne działki budowlane w Przyborowie, Borzęcinie i Łękach.

ŚRODOWISKO I REKREACJA
Gmina Borzęcin posiada wysokie walory, zarówno krajobrazowe, jak i kulturowe. Wynikają one z występowania cennych zbiorowisk roślinnych, wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin, bogatego świata zwierzęcego, a przede wszystkim z wysokiego stopnia naturalności terenu oraz niewielkiej degradacji środowiska przyrodniczego. Działania dotyczące infrastruktury technicznej gminy sprzyjają ochronie środowiska naturalnego. Za swoje działania samorząd został wyróżniony Europejską Nagrodą Ekologiczną przyznaną w ogólnopolskim konkursie ekologicznym w kategorii „Gmina Przyjazna Środowisku”. 
Spośród innych gałęzi gospodarki gminy, coraz ważniejszą staje się agroturystyka. Sprzyja to rozwojowi rolnictwa ekologicznego i sieci gospodarstw agroturystycznych, które oprócz wypoczynku na łonie nieskażonej natury, oferują zdrową żywność. Atrakcją gminy Borzęcin są lasy pełne runa leśnego, dzikich zwierząt i ptaków oraz dla miłośników wędkowania - łowiska specjalne, gdzie można złowić 12 gatunków ryb. Środkiem do zwiększenia atrakcyjności turystycznej są akweny wodne, powstające na bazie wyrobisk pożwirowych, których szacunkową powierzchnię w perspektywie zakończenia eksploatacji określa się na blisko 150 ha. Uzbrajając te tereny w odpowiednią infrastrukturę gmina Borzęcin stworzy ofertę dla zainteresowanych wypoczynkiem nad wodą oraz wędkarzy, tym bardziej, że ciągle w regionie dostrzega się deficyt tego typu miejsc i obiektów.
Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez lokalny ośrodek kultury wakacyjne imprezy plenerowe. Główną z nich jest Borzęckie Święto Grzyba, z ciekawymi konkursami, pokazami, degustacją potraw przygotowanych z grzybów i koncertami największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.


ZAPROSZENIE
Gmina Borzęcin jest gminą żywą, rozwijająca się, mającą niepowtarzalną atmosferę. Nie sposób jej nie zapamiętać, należy ją odwiedzić. Zapraszamy inwestorów, turystów i wszystkich zainteresowanych!

ezarda.

Lokalizacja urzędu
ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools