polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3853959
 

Już wkrótce przetargi!


 
f9902535a0a7e5a22bc487902f2ebb21.jpg
Urząd Miasta

Żagań (miasto)

gmina


Nazwa urzędu Urząd Miasta
Strona WWW www.um.zagan.pl
E-mail info@um.zagan.pl
Miejscowość
kod pocztowy
68-100 Żagań
Ulica, nr Plac Słowiański 17
Telefon 684771040
Fax 684771017
NIP 924-10-00-673

Żagań - miasto o ponad osiemsetletniej historii, liczące około 26 tysięcy mieszkańców, ulokowane w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego. Na południe od Żagania znajdują się krańce Borów Dolnośląskich, a miasto otaczają trzy rzeki - Bóbr, Kwisa i Czerna. W mieście będącym stolicą powiatu stacjonuje dowództwo 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz główny sztab amerykańskiego kontyngentu wojsk NATO w Polsce.

Historia
Żagań jest miastem, którego charakter wyznaczały ważne dla losów całej Europy wydarzenia, przedsiębiorczy mieszkańcy oraz otwartość na zmiany. Dzięki przyjaznym splotom historii pamiętamy o wspaniałym książęcym dworze żagańskim, gdzie odbywały się spotkania samych największych ówczesnej Europy. Wielki niemiecki matematyk, fizyk i astronom Johannes Kepler, odkrywca m.in. trzech reguł dotyczących ruchu planet Układu Słonecznego, wynalazca lunety soczewkowej, człowiek, który wprowadził przecinek do ułamków dziesiętnych,ostatnie dwa lata życia spędził właśnie tutaj. Na terenie Żagania od początku XIX wieku znajdowały się również obozy jenieckie. Dla jeńców wielu narodowości w czasie I wojny światowej, a w czasie II wojny głównie dla alianckich lotników stały się one miejscem przymusowego pobytu. Tutaj doszło do
Wielkiej Ucieczki lotników alianckich z obozu hitlerowskiego. Ucieczka zakończyła się sukcesem jedynie dla 3 jeńców, pozostałych 77 uciekinierów schwytano, a 50 z nich rozstrzelano. Wydarzenie to doczekało się wielu publikacji książkowych i ekranizacji filmowych. W 1963 r. nakręcono film „Wielka Ucieczka” ze Stevem McQueenem i Charlesem Bronsonem w rolach głównych. Dziś na terenie dawnego Stalagu Luft 3 i Stalagu VIII C znajduje się Muzeum Obozów Jenieckich. Liczne zabytki i szlaki turystyczne, bogactwo zieleni, nowoczesne zaplecze sportowo-rekreacyjne i obfita oferta kulturalna tworzą przyjazną przestrzeń miejską nastawioną na realizację potrzeb mieszkańców.

Zabytki
Żagań jest miastem bogatym w zabytki, świadczące o jego świetności oraz nadające mu niepowtarzalny charakter. Zachowany zabytkowy układ miejski oraz
ślady historii pozwalają poczuć klimat wielu epok. Będąc w Żaganiu warto zobaczyć dawne Opactwo Kanoników Regularnych św. Augustyna, tzw. Zespół Poaugustiański, odwiedzić Pałac Książęcy wraz z okazałym przypałacowym parkiem, Wieżę Kościoła Poewangelickiego z punktem widokowym oraz słynne w całym świecie Muzeum Obozów Jenieckich.

Środki zewnętrzne

Żagań jest miastem aktywnie pozyskującym środki zewnętrzne, przede wszystkim z funduszy Unii Europejskiej. W latach 2015-2018 zdobyto ponad 22 miliony złotych na rozwój w wielu dziedzinach. Do najważniejszych inwestycji współfinansowanych z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 należy zadanie pn.: „Utworzenie Żagańsko - Żarskiej Strefy Gospodarczej w Żarsko - Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, w ramach którego uzbrojony zostanie teren inwestycyjny przy ul. Asnyka. Całkowita wartość projektu to 13,5 mln zł. Kolejnym przedsięwzięciem realizowanym w ramach partnerstwa gmin jest zadanie pn.: „Kompleksowy program komunikacji w Żarsko- Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym”, w ramach którego powstanie elektroniczny system powiadamiania pasażerskiego na potrzeby organizacji komunikacji miejskiej,
powstaną nowe wiaty przystankowe oraz miejsca postojowe dla rowerów. Całkowita wartość zadania przypadająca dla Żagania to 1,6 mln zł. Strategicznym
przedsięwzięciem realizowanym przez Żagań jest również „Rewitalizacja zabytkowego pałacyku przy ul. Jana Pawła II 7 wraz z otoczeniem w celu nadania nowych funkcji społecznych”. Dzięki pozyskanym 7 milionom złotych kompleksowo zrewitalizowany zostanie zabytkowy obiekt Pałacyku, placu Generała Maczka oraz stworzona zostanie (na bazie odno (na bazie odnowionej infrastruktury) atrakcyjna oferta Centrum Kultury.

Zagań inwestuje też w zabytkowy obiekt Pałacu Książęcego - w 2017 roku uzyskał dofinansowanie na realizacją zadania pn.: „Zachowanie i zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego Pałacu Książęcego i elementów Zespołu Parkowo-Pałacowego w Żaganiu”. Wartość inwestycji to kwota 3,7 mln zł. Wspierając lokalną przedsiębiorczość Żagań postarał się również o zewnętrzne dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 na przebudowę targowiska miejskiego na ul. Sportowej - powstanie nowoczesna zabudowa z zapleczem sanitarnym i straganami. Koszt inwestycji to 1,8 mln zł. Miasto inwestuje również w oświatę pozyskując kolejne 1,2 mln zł na zajęcia pozalekcyjne i pomoce dydaktyczne dla żagańskich szkół. Kolejne projekty, w tym na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zostały złożone i oczekują na rozstrzygnięcie. Ich pozytywna ocena może zapewnić miastu dodatkowe miliony złotych dofinansowania na rozwój.


Zmieniamy Żagań na dobre

Aby sprostać zmianom wynikającym z realizacji projektów unijnych, aktywnie
zmieniamy Żagań na dobre. Inwestujemy w miejską infrastrukturę (nawierzchnię dróg, chodniki i oświetlenie) oraz zabytki, stanowiące wyjątkowe dziedzictwo i wizytówkę miasta (prowadzony jest remont trzeciej z przypałacowych fontann oraz samego Pałacu Książęcego w Żaganiu – wyjątkowego miejsca na mapie województwa lubuskiego). Remontując drogi podejmujemy ogromne i długo oczekiwane wyzwania – takie jak remont ulicy Żarskiej, jednej z głównych
arterii komunikacyjnych miasta. Równocześnie działamy odpowiedzialnie
i proekologicznie. Oddaliśmy do użytku mieszkańców Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, nowoczesną stację uzdatniania wody, opracowaliśmy koncepcję budowy ścieżek rowerowych na terenie Żagania. Aby
miasto było bardziej atrakcyjne dla rodzin, inwestujemy w młodzież, zapewniając
najzdolniejszym stypendia oraz wysoki poziom oświaty. Na bieżąco remontujemy
budynki szkół, zdobywamy środki unijne na doposażenie placówek i gabinetów przedmiotowych, organizujemy ciekawą ofertę pozalekcyjną. Miasto staje się atrakcyjne poprzez bogatą ofertę kulturalną oraz aktywną politykę gospodarczą. Z myślą o stałej współpracy stworzono w strukturach żagańskiego urzędu Punkt Obsługi Przedsiębiorcy i Inwestora, którego celem jest współpraca z lokalnymi podmiotami oraz inwestorami pragnącymi rozpocząć działalność w Żaganiu.
Aktywność Punktu zaowocowała otwarciem oddziału Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej oferującej szereg szkoleń dla naszych przedsiębiorców. Współpraca z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żaganiu doprowadziła natomiast do organizacji Targów Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
stwarzające szansę zaprezentowania różnorodności prowadzonych w mieście działalności. Wydarzenie to stanowi równocześnie targi pracy dla młodzieży, prezentując działających lokalnie przedsiębiorców,
kreujących lokalny rynek pracy.

Lokalizacja urzędu
ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2021
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools