polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3795467
 

Już wkrótce przetargi!


2018-08-24

województwo: śląskie gmina: Jasienica
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. 104/14 w Międzyrzeczu Dolnym

2018-08-28

województwo: dolnośląskie gmina: Kamieniec Ząbkowicki
Nieruchomość położona w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/8

2018-09-20

województwo: dolnośląskie gmina: Kamieniec Ząbkowicki
Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7
 
3c6520d93cd85c9d9fa1a6239d176ef6.jpg
 

Data dodania: 2017-11-13 10:38:41drukuj

I przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Termin przetargu:

2017-12-15

Lokalizacja:

Województwo: mazowieckie
Powiat: pułtuski
Gmina: Obryte
Adres: Białystok, 15-879, ul. Mazowieckiej 39B 29

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

Zgodnie z  Uchwałą  Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy  Obryte z dnia    30 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Obryte na podstawie przepisów art.18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z  2016r., poz. 446 ze. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 ,art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze  zm.)  Wójt Gminy  Obryte  ogłasza  że w dniu   15 grudnia  2017 roku o godz. 11:00 odbędzie się  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 29 o powierzchni użytkowej 22 m2  i przynależącej do niego piwnicy o powierzchni 4,9 m2,  położonego w miejscowości Białystok, przy ul. Mazowieckiej 39 B, wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 269/82602 części w prawie wspólności działki  oznaczonej numerem  geodezyjnym 1886/17 (obręb: 11-Środmieście) o powierzchni 1,0234 ha  i w prawie własności części wspólnych budynków i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Przetarg odbędzie się w sprzedawanym  lokalu nr 29 ,  przy ul. Mazowieckiej 39B,15-879 Białystok.

Opis sprzedawanej nieruchomości:
Dla nieruchomości lokalowej jest prowadzona księga wieczysta KW Nr BI1B/00205205/2 przez Sąd Rejonowy  w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych-BI1B .Lokal stanowi odrębną nieruchomość. Brak wniosków oraz podstawy do wpisu we wszystkich działach księgi wieczystej.

Otoczenie
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta Białegostoku w otoczeniu innych budynków mieszkalnych, wśród mieszanej(głównie niskiej)zabudowie wielorodzinnej. Od strony południowej teren osiedla ograniczony jest dwupasmową ulicą Zwierzyniecką spełniającą funkcję obwodnicy śródmiejskiej o dużym natężeniu ruchu kołowego. W pozostałych kierunkach dominuje zabudowa mieszkalna wielorodzinna-głównie budynki 5-kondygnacyjne wybudowanie w latach 60-tych XX wieku oraz kilka budynków 12 piętrowych wzdłuż ulicy Wesołej. Dojazd do nieruchomości z centrum miasta odbywa się głownie ulicami Mazowiecką –Legionową. W pobliżu przystanki komunikacji miejskiej MPK umożliwiające dotarcie do wielu rejonów miasta. Położenie nieruchomości jest korzystne dla mieszkańców okolicznych lokali mieszkalnych biorąc pod uwagę spokojną okolicę, brak wzmożonego ruchu pojazdów oraz funkcjonowanie licznych lokalnych placówek handlowo-usługowych. Bezpośrednie sąsiedztwo budynku z opisywanym lokalem to tereny mieszkalne wielorodzinne oraz największy w Białymstoku kompleks szpitalny.


Opis budynku mieszkalnego przy ul. Mazowieckiej.
Pięciokondygnacyjny trzy-klatkowy podpiwniczony budynek mieszkalny wielorodzinny zrealizowany został w technologii tradycyjnej w połowie lat 60 ubiegłego wieku. Budynek nie posiada dźwigu osobowego, w piwnicy budynku znajdują się komórki lokatorskie do wyłącznej dyspozycji właścicieli lokali.
Ilość klatek schodowych  - 3
Ilość mieszkań w budynku – 45
Ilość mieszkań na klatce schodowej z opisywanym lokalem – 3.

Budynek został wyposażony w następujące instalacje: wodociągową , kanalizacyjną, centralnej ciepłej wody, gazową, telefoniczną, elektryczną, antenową. Kanały instalacji wentylacji grawitacyjnej. Stan techniczny budynku-dobry, elewacja budynku oraz klatki schodowej w stanie dobrym(ściany budynku zostały docieplone).

Opis lokalu mieszkalnego
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej  22m2  znajduje się na piątej najwyższej kondygnacji budynku i obejmuje następujące pomieszczenia:
-1pokój z wyjściem na balkon.

podłoga-parkiet w średnim stanie, ściany-tapeta papierowa, sufit-malowany farbami emulsyjnymi,
-1 przedpokój
 podłoga-terakota, ściany- malowane farbami emulsyjnymi/lamperie natryskowe sufit-malowany  farbami emulsyjnymi
-1 kuchnia
 Podłoga –terakota, ściany- malowana farbami emulsyjnymi/lamperie, sufit-malowany farbami emulsyjnymi, kuchnia gazowa z piekarnikiem, zlewozmywak emaliowany z szafką, bateria naścienna standardowa,
-1 łazienka-
 podłoga – terakota, ściany malowane farbami emulsyjnymi/lamperie ,sufit-malowany farbami emulsyjnymi, zabudowana wanna, kompakt wc
W całym mieszkaniu stolarka okienna PCV wymieniona, kaloryfery żeliwne, parapety z konglomeratu, drzwi wewnętrzne płytowe szklone , ościeżnice stalowe , drzwi zewnętrzne płytowe pełne.

Przeznaczenie terenu
Opisywany lokal znajduje się w budynku położonym  w obszarze miasta Białystok, który jest obecnie objęty obowiązującym  planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym zapisem MPZP wprowadzonym uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piaski w Białymstoku(rejon ulicy Mazowieckiej i Żelaznej) przeznaczenie terenu zostało jako MW, U – teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi 90.000zł. Wadium wynosi 9.000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie w gotówce PLN wadium w podanej wysokości do Kasy Urzędu Gminy w Obrytem lub na konto nr  33 8232 0005 5500 1834 2000 0010   BS Pułtusk o/Obryte. Wpłaty należy dokonać do dnia 11.12.2017r. W przypadku wpłaty na konto za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy;         - okazanie dowodu tożsamości
- okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,
- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.
Wysokość jednego postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj: 900zł. W przetargu  mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne , które okażą się wpłatą  wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu,  zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Urząd Gminy w Obrytem w terminie  21 dni od rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomi nabywcę  o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.  Nabywca dokona należnej wpłaty za nabywaną nieruchomość nie później niż na 1 dzień przed terminem wyznaczonym na sporządzenie aktu notarialnego na wyżej wskazane konto Urzędu Gminy w Obrytem. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.  

                                         
Wójt Gminy w Obrytem może odstąpić od zawarcia umowy ,a wadium nie podlega zwrotowi jeżeli  nabywca nieruchomości  bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu.

Nieruchomość ta  będzie udostępniona zainteresowanym do obejrzenia w dniu 7.12.2017 r.  w godz. 1030-1400. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym  przetargiem do Wójta Gminy. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa  Urzędu Gminy w Obrytem pokój nr 9  telefon /  f a x   029 7411004.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Obryte zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.                  


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa  Urzędu Gminy w Obrytem pokój nr 9  telefon /  fa x   029 7411004.

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2018
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools