polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3871454
 

Już wkrótce przetargi!


 
e948f4081f2fb95a8e9ad87b941360f7.png
 

Data dodania: 2013-03-27 13:14:01drukuj

Atrakcyjna nieruchomość gruntowa nad jeziorem w Mrągowie - Ogłoszenie o rokowaniach

Termin przetargu:

brak danych

Lokalizacja:

Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: mrągowski
Adres: Mrągowo, 11-700, ul. Królewiecka 42

Sposób zagospodarowania:


usługi,
sanatoria i uzdrowiska,
inne,
ochrona zdrowia,
zagospodarowanie terenów zielonych,
zagospodarowanie obiektów zabytkowych,
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
handel i usługi,
sport i rekreacja,
hotele i gastronomia,
turystyka,
oświata


Szczegóły oferty:

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z 2004 r.)

 

 ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

 

OGŁASZA ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Powiatu Mrągowskiego:

 

nieruchomość gruntowa położona w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 42 oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 269/2, 269/3, 269/4 i 269/5 obręb nr 5, o łącznej powierzchni 1,3322 ha, zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 688 m² i budynkiem sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 84 m², dla działki nr 269/3 prowadzona jest księga wieczysta KW OL1M/00020354/3, a dla działek nr 269/2, 269/4 i 269/5 księga wieczysta KW OL1M/00008739/6. Cena wywoławcza wynosi 1.800.000,00 zł, w tym za działkę nr 269/3 1.206.000,00 zł i za działki nr 269/2, 269/4 i 269/5 482.926,83 zł + 23% VAT tj. 111.073,17 zł, łącznie 594.000,00 zł.

Wyżej wymieniona nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa znajduje się w terenie określonym symbolami:
- działka nr 269/2 8-ZP – tereny zieleni parkowej,
- działki nr 269/3, 269/4 i 269/5 7MWU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wielorodzinnej,
- budynek szkoły wpisany jest do ewidencji zabytków, teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej – „ochrony krajobrazu”.

Przedmiotowa nieruchomość uzbrojona jest w podstawową miejską infrastrukturę techniczną (sieci wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna, cieplna).
Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, ograniczeniami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Powiat Mrągowski.

Na sprzedaż ww. nieruchomości zostały przeprowadzone przetargi w dniach 10 lipca 2012 r., 30 października 2012 r. i 26 lutego 2013 r.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie zaliczki w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. 90.000,00 zł, co najmniej na trzy dni przed rokowaniami, najpóźniej w dniu 3 czerwca 2013 r., na r-k Starostwa Powiatowego w Mrągowie w banku „Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Mrągowie” konto nr 62 2030 0045 1110 0000 0220 7000.

 

Zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra rokowania zaliczona będzie w poczet ceny nabycia. Zaliczki wpłacone przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania rokowań.

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem rokowań tzn. do dnia 3 czerwca 2013 r. do godziny 15°° w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, ul.Królewiecka 60A pok. nr 15.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta, datę zgłoszenia, oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną cenę i sposób jej zapłaty oraz proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

ROKOWANIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 7 CZERWCA 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A w sali nr 10 o godzinie 1000.

 

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

 

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 

Rokowania zostaną przeprowadzone w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z 2004 r.).

 

Zarządowi Powiatu przysługuje prawo odwołania rokowań lub ich zamknięcie bez wybrania nabywcy nieruchomości.


FotoKontakt w sprawie oferty

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT ROKOWAŃ UDZIELA WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE UL. KRÓLEWIECKA 60A, tel. (0-89) 741 0170, 741 0172.

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN