polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819407
 

Już wkrótce przetargi!


 
996cb3925ec4084669526d5c6637095a.jpg
 

Data dodania: 2015-06-02 08:46:42drukuj

Działki Czersk, ul. Ignacego Klińskiego

Termin przetargu:

2015-07-02

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Czersk, 89-650, ul. Ignacego Klińskiego

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

Burmistrz Czerska

ogłasza

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

 

Lp.

 

 

Numer działki

 

Powierzchnia

 

 

Numer księgi

wieczystej

 

Położenie działki

Cena wywoławcza nieruchomości

netto

1.

1529/7

1.166 m2

SL1C/00015298/7

Czersk,

ul. Ignacego Klińskiego 4

35.000,00 zł

 

2.

1529/8

1.098 m2

SL1C/00015298/7

Czersk,

ul. Ignacego Klińskiego 6

33.000,00 zł

 

3.

1529/9

1.100 m2

SL1C/00015298/7

Czersk,

ul. Ignacego Klińskiego 8

33.000,00 zł

 

4.

1529/10

1.102 m2

SL1C/00015298/7

Czersk,

ul. Ignacego Klińskiego 10

33.000,00 zł

 

5.

1529/11

1.106 m2

SL1C/00015298/7

Czersk,

ul. Ignacego Klińskiego 12

33.000,00 zł

 

6.

1529/12

1.108 m2

SL1C/00015298/7

Czersk,

ul. Ignacego Klińskiego 14

33.000,00 zł

 

7.

1529/13

1.110 m2

SL1C/00015298/7

Czersk,

ul. Ignacego Klińskiego 16

33.000,00 zł

 

8.

1529/14

1.114 m2

SL1C/00015298/7

Czersk,

ul. Ignacego Klińskiego 18

33.000,00 zł

 

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Na podstawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty Gminy Czersk, uchwalonego uchwałą Nr XXXV/332/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 15 lipca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego z dnia 15 września 2009 r. Nr 126 poz. 2462, teren oznaczony jest symbolem 1MN. Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; dopuszcza się lokal użytkowy wbudowany w budynek mieszkalny lub gospodarczy lub do niego dobudowany na nieuciążliwe usługi typu bytowego, jak drobny handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp. o powierzchni nie przekraczającej norm określonych prawem budowlanym.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
02 LIPCA 2015 ROKU O GODZ. 1200

 

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 26 czerwca 2015 r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa

  • dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, jak w 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, na stronie internetowej Urzędu www.czersk.pl w BIP-ie oraz www.ofertyinwestycyjne.pl.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2019
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools