polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819717
 

Już wkrótce przetargi!


 
efb2dd78b0695036def542aff3cd405f.jpg
 

Data dodania: 2015-06-02 08:53:59drukuj

Działki Czersk ul. Akacjowa

Termin przetargu:

2015-07-03

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Czersk, 89-650, ul. Akacjowa

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne


Szczegóły oferty:

Burmistrz Czerska

ogłasza

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czersk

 

Numer   działki

 

Powierzchnia    

 

Numer księgi  wieczystej 

 

Położenie
 działki

 

Cena wywoławcza nieruchomości
netto

 

1621/18

 

1.950 m2

 

SL1C/00023539/8

Czersk,
ul. Akacjowa

 

58.000,00 zł

 

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren oznaczony symbolem planu 11.M:

-         funkcja podstawowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa lub małe domy mieszkalne (do 8 mieszkań)

-         funkcja dopuszczalna – usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza i garaże dla potrzeb własnych.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
03 LIPCA 2015 ROKU O GODZ. 1000

 

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 29 czerwca 2015 r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa

  • dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, jak w 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, na stronie internetowej Urzędu www.czersk.pl.  w BIP-ie oraz www.ofertyinwestycyjne.pl.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie ofertyofertyinwestycyjne.pl © 2005-2019
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools