polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819717
 

Już wkrótce przetargi!


 
68424921ef9f9c051de9698da25b9f59.jpg
 

Data dodania: 2015-06-01 14:33:49drukuj

Działki Ostrowite ul. Nadjeziorna

Termin przetargu:

2015-07-03

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Ostrowite, 89-650

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
turystyka


Szczegóły oferty:

Burmistrz Czerska

ogłasza

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

Lp

Numer działki

Powierzchnia w m2

Numer księgi wieczystej

Położenie działki

Klasy użytków

Symbol
PZP

Cena wywoławcza nieruchomości netto

1.

489/14

0,3005 ha

SL1C/00023539/8

Ostrowite,

ul. Nadjeziorna

LsV

„MN/UT”

86.000,00 zł

2.

489/15

0,3005 ha

SL1C/00023539/8

Ostrowite,

ul. Nadjeziorna

LsV

„MN/UT”

86.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Teren oznaczony symbolem planu zagospodarowania przestrzennego „MN/UT”: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki.

Zabudowa terenu sklasyfikowanego jako „LsV” wymaga złożenia wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Toruniu. Związane z tym opłaty, w tym m.in. należność z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji leśnej ponoszą nabywcy przedmiotowych nieruchomości.

 

Obciążenia i zobowiązania na nieruchomościach: brak obciążeń i zobowiązań.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA 03 LIPCA 2015 ROKU O GODZ. 1200

 

WARUNKI PRZETARGU:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 29 czerwca 2015 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Czersk. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa

  • dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, niż w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, na stronie internetowej Urzędu www.czersk.pl   w BIP-ie oraz www.ofertyinwestycyjne.pl.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

 

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2019
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools