polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3831272
 

Już wkrótce przetargi!


 
3c6520d93cd85c9d9fa1a6239d176ef6.jpg
 

Data dodania: 2015-06-11 09:43:48drukuj

I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 42/2 o pow. 0,1189 ha

Termin przetargu:

2015-07-17

Lokalizacja:

Województwo: zachodnio-pomorskie
Powiat: koszaliński
Gmina: Będzino
Adres: Słowienkowo, 76-038

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Będzino  ogłasza I przetarg nieograniczony  na sprzedaż: nieruchomości niezabudowanej  :

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 42/2 o pow. 0,1189 ha, wraz z udziałem do 1/2 części działki nr  42/3 o pow. 0,0284 ha stanowiącą drogę (dostęp do drogi publicznej) w obrębie ewidencyjnym Słowienkowo, stanowiącą własność Gminy Będzino, dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW nr KO1K/000 89008/7 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie.

Działka posiada decyzję o warunkach zabudowy, budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną .

 

Cena wywoławcza netto                            -                   30 000,00,- złotych.

Wadium w wysokości                                -                     3 000,- złotych

Minimalne postąpienie                              -                        300,- złotych

 

Osoby zainteresowane winny wpłacić wadium na konto Urzędu Gminy Będzino w Pomorskim Banku Spółdzielczym Oddział w Będzinie Nr 09 8581 1014  0200 0143 2000 0001. w taki sposób aby wpłata znalazła się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Będzinie najpóźniej

w dniu 13 lipca 2015 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2015 r.  o godz. 1030  w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie,  Będzino 19 w sali Nr 14, I piętro.

UWAGA !

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% płatny przez kupującego.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Będzino. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Wójt Gminy Będzino zastrzega prawo unieważnienia przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.Kontakt w sprawie oferty

Bliższych informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój Nr 4,

tel. (094) 3162 534.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools