polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3831302
 

Już wkrótce przetargi!


 
e948f4081f2fb95a8e9ad87b941360f7.png
 

Data dodania: 2015-06-11 09:46:06drukuj

I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 83/2 o pow. 0,3200 ha

Termin przetargu:

2015-07-17

Lokalizacja:

Województwo: zachodnio-pomorskie
Powiat: koszaliński
Gmina: Będzino
Adres: Jamno, 75-900

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Będzino  ogłasza I przetarg nieograniczony  na sprzedaż: nieruchomości niezabudowanej:

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 83/2 o pow. 0,3200 ha, w obrębie ewidencyjnym nr 53 miasto gmina Koszalin, stanowiącej własność Gminy Będzino, dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW nr KO1K/000 46974/6 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Działka  położona przy ul Północnej.

Brak planu (zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Prezydenta Miasta Koszalina działka nie posiada   planu   zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalin dz. nr 83/2 znajduje się w obszarze elementarnym oznaczonym symbolem N.29.U o następujących kierunkach rozwoju : - funkcja dominująca: Usługi ogólnomiejskie oraz typu podstawowego

Funkcja uzupełniająca : dopuszcza się adaptację zabudowy jednorodzinnej, obsługa komunikacji i w niewielkiej części KDL – droga lokalna. Zgodnie z uchwałą nr XXII/336/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28.06.2012 r. przestąpiono do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina. Zmiana studium jest w trakcie opracowania.

Funkcja uzupełniająca : dopuszcza się adaptację zabudowy jednorodzinnej, obsługa komunikacji i w niewielkiej części KDL – droga lokalna. Zgodnie z uchwałą nr XXII/336/2012 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28.06.2012 r. przestąpiono do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina. Zmiana studium jest w trakcie opracowania.) Działka w części wykorzystywane bezumownie jako ogródki przydomowe.

 

Cena wywoławcza netto                            -              294 000,00,- złotych.

Wadium w wysokości                                -                29 400,- złotych

Minimalne postąpienie                              -                  3 000,- złotych

 

Osoby zainteresowane winny wpłacić wadium na konto Urzędu Gminy Będzino w Pomorskim Banku Spółdzielczym Oddział w Będzinie Nr 09 8581 1014  0200 0143 2000 0001. w taki sposób aby wpłata znalazła się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Będzinie najpóźniej

w dniu 13 lipca 2015 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2015 r.  o godz. 930  w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie,  Będzino 19 w sali Nr 14, I piętro.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Będzino. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Będzino zastrzega prawo unieważnienia przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.Kontakt w sprawie oferty

 

Bliższych informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój Nr 4,

tel.  94 3162 534.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools