polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819768
 

Już wkrótce przetargi!


 
1cc462cdb3778a2f77ff17df764fa898.jpg
 

Data dodania: 2016-01-05 12:06:03drukuj

I publiczny nieograniczony przetarg Łąg ul. Polna

Termin przetargu:

2016-02-08

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Łag, 89-650

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

Burmistrz Czerska

ogłasza

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

 

Numer   działki

 

Powierzchnia

w ha  

 

Numer księgi  wieczystej 

 

Położenie
 działki

 

Cena wywoławcza nieruchomości
netto

 

468/9

 

0,0180

 

SL1C/00022066/4

Łąg,
ul. Polna

 

3.600,00 zł

 

477/24

 

0,0036

 

SL1C/00022066/4

Łąg,
ul. Polna

 

720,00 zł

 

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren oznaczony symbolem planu MN/U -

-         Przeznaczenie terenu  – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Chojnickiej, Długiej i Polnej we wsi Łąg zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVI/300/14 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 28 lutego 2014 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r., poz. 1548.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Nieruchomość nr 468/9 posiada wadę prawną w postaci braku dostępu do drogi publicznej i ustalenie drogi koniecznej obciążać będzie nabywcę nieruchomości łącznie z kosztami.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
08 LUTEGO 2016 ROKU O GODZ. 1100

 

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 02 lutego 2016 r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa

  • dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, jak w 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, na stronie internetowej Urzędu www.czersk.pl.  w BIP-ie oraz www.ofertyinwestycyjne.pl.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2019
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools