polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3834996
 

Już wkrótce przetargi!


 
a42be2494395b0f564c3f061609d08d1.jpg
 

Data dodania: 2014-10-08 08:08:49drukuj

II przetarg na sprzedaż działki nr 9/17 o pow. 1,6999 ha, w obrębie Dobre

Termin przetargu:

2014-12-12

Lokalizacja:

Województwo: zachodnio-pomorskie
Powiat: koszaliński
Gmina: Będzino
Adres: Stoisław, 76-031

Sposób zagospodarowania:


handel i usługi,
hipermarkety i centra handlowe


Szczegóły oferty:

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Będzino  ogłasza II przetarg nieograniczony  na sprzedaż: nieruchomości niezabudowanej:

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9/17 o pow. 1,6999 ha, w obrębie ewidencyjnym Dobre położonej w miejscowości Stoisław, stanowiącej własność Gminy Będzino, dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW nr  38232/4 w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Działka w części

o pow. ok. 6000 m2  utwardzona asfaltem w latach siedemdziesiątych, położona w obszarze zawartym pomiędzy linią kolejową relacji Koszalin – Kołobrzeg (przy stacji kolejowej Mścice) i drogą powiatową relacji Mścice – Dobre.

Nieruchomość jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino obręb ewidencyjny Dobre pod organizację targowiska i budowę hal targowych.

I przetarg zorganizowany był 22 sierpnia 2014 r. – zakończony wynikiem negatywnym

 

Cena wywoławcza netto                            -                 800 000,00,- złotych.

Wadium w wysokości                                -                   80 000,- złotych

Minimalne postąpienie                              -                     8 000,- złotych

 

Osoby zainteresowane winny wpłacić wadium na konto Urzędu Gminy Będzino w Pomorskim Banku Spółdzielczym Oddział w Będzinie Nr 09 8581 1014  0200 0143 2000 0001. w taki sposób aby wpłata znalazła się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Będzinie najpóźniej

w dniu 08 grudnia 2014 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2014 r.  o godz. 900  w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie,  Będzino 19 w sali Nr 14, I piętro.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Będzino. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

UWAGA !

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% płatny przez kupującego.

Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Będzino zastrzega prawo unieważnienia przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.


Foto


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

 

Bliższych informacji udziela inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój Nr 4, tel. 94 3162 534.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools