polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3815531
 

Już wkrótce przetargi!


 
3c6520d93cd85c9d9fa1a6239d176ef6.jpg
 

Data dodania: 2015-10-25 23:18:02drukuj

II przetarg na sprzedaz działki 390/3 w Rytlu

Termin przetargu:

brak danych

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Rytel, 89-650, ul. Ostrowska 4

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

Burmistrz Czerska

ogłasza

II publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Czersk,

Termin I przetargu 8 września 2015 r. / w II przetargu obniżano 10% cenę wywoławczą nieruchomości/.

Numer działki

Powierzchnia w ha

Położenie

nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości

390/3 zabudowana budynkiem  handlowo - usługowym

o pow. użytkowej 93,70 m2

0.0240

 

Rytel,

ul. Ostrowska 4

171.900 zł

 

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czersk.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
 27 LISTOPADA 2015 ROKU O GODZ. 1200

 

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa

  • dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, jak w 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1