polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3871452
 

Już wkrótce przetargi!


 
1cc462cdb3778a2f77ff17df764fa898.jpg
 

Data dodania: 2020-03-26 07:23:31drukuj

II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej we wsi Płusy

Termin przetargu:

2020-04-24

Lokalizacja:

Województwo: mazowieckie
Powiat: pułtuski
Gmina: Obryte
Adres: Plusy, 07-215

Sposób zagospodarowania:


działalność rolnicza,
usługi,
sanatoria i uzdrowiska,
inne,
ochrona zdrowia,
przetwórstwo rolno-spożywcze,
handel i usługi,
hotele i gastronomia


Szczegóły oferty:

Zgodnie z  Uchwałą  Nr XXV/160/2013 Rady Gminy  Obryte z dnia  30 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Obryte na podstawie przepisów art.18 ust. 2 pkt9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.,poz.506 ) w związku z art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity    Dz. U . z 2020r. , poz. 65  )
 - Wójt Gminy  Obryte  ogłasza , że w dniu 29 maja 2020 roku o godz. 10:00 odbędzie się I przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej zabudowanej (po byłej szkole) oznaczonej jako działka nr 7 o powierzchni 1,8800ha położonej we wsi  Płusy gmina Obryte pow. pułtuski  woj. mazowieckie, stanowiącej własność Gminy Obryte.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Obrytem I piętro pokój nr 10.

Opis sprzedawanej nieruchomości:
Działka oznaczona nr ewidencyjnym 7 ma powierzchnię 1,8800ha i położona jest we wsi Płusy. Jest ona własnością  Gminy Obryte z mocy prawa  na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr SPN.C-7723-1/32/16/09 z dnia 07.04.2009r. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą Kw. OSIU/00035146/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

Działka nr 7 nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Jest natomiast wydana decyzja nr RG.6730.6.2013 z dnia 18.04.2013r. o warunkach zabudowy w której działka jest przeznaczona pod usługi opiekuńcze, zdrowotne lub społeczne wraz z adaptacją istniejącego budynku i możliwością jego rozbudowy , nadbudowy lub budowy nowego budynku oraz budowa budynku gospodarczego. Nieruchomość położona jest przy  asfaltowej drodze. Ma dostęp do typowej infrastruktury wiejskiej( energii elektrycznej  wodociągu i kanalizacji).

Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem szkoły na podstawie pozwolenia na budowę UA 7351(422) z 02.07.1992 r. Budynek szkoły murowany, dwukondygnacyjny- niski  i wysoki parter. Fundamenty wylewane z betonu żwirowego, zagłębione 1,0m poniżej poziomu terenu. Ściany zewnętrzne z pustaków, wewnętrzne murowane z cegły. Stropy kanałowe prefabrykowane. Schody betonowe. Więźba dachowa drewniana o ustroju krokwiowo-płatwiowym. Dach dwuspadowy pokryty blachą falistą. Podłogi zróżnicowane; z desek w sali gimnastycznej, płytek PCW i paneli podłogowych w klasach, płytek ceramicznych na korytarzach i w łazienkach. Stolarka okienna drewniana i częściowo wymieniona na PCV. Drzwi wewnętrzne standardowe. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne .

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną i centralne ogrzewanie z kotłowni węglowej zlokalizowanej w piwnicy. Budynek przestał funkcjonować jako szkoła w 2012 r. Jego stan techniczny jest dobry.

Podstawowe dane techniczne budynku :

- powierzchnia zabudowy – 340,40 m                        
- kubatura  - 2771,00 m3
- powierzchnia użytkowa - 552,39 m2

W podpiwniczeniu znajdowała się kotłownia z częścią socjalną i sala gimnastyczna. Na wysokim parterze były sale lekcyjne, pokój nauczycielski, szatnia i łazienki.

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi 150 000 (w tym 30 660 zł  wartość gruntu)-(zwolnione z podatku VAT)

 Wadium wynosi 15 000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie w gotówce PLN wadium w podanej wysokości do Kasy Urzędu Gminy w Obrytem lub na konto nr  33 8232 0005 5500 1834 2000 0010   BS Pułtusk o/Obryte. Wpłaty należy dokonać do dnia 25 maja 2020 r. W przypadku wpłaty na konto za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy,
- okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,
- okazanie dowodu tożsamości,
- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.
Wysokość jednego postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj: 1500 zł. W przetargu  mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne , które okażą się wpłatą  wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zostanie zaliczone  na poczet ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu,  zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Zwrot wadium nastąpi na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
Urząd Gminy w Obrytem w terminie  21 dni od rozstrzygnięcia przetargu  zawiadomi nabywcę  o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej.  Nabywca dokona należnej wpłaty za nabywaną nieruchomość nie później niż na 1 dzień przed terminem wyznaczonym na sporządzenie aktu notarialnego na wyżej wskazane konto Urzędu Gminy w Obrytem.Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Gminy. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.     

                                      
Wójt Gminy w Obrytem może odstąpić od zawarcia umowy , a wadium nie podlega zwrotowi jeżeli  nabywca nieruchomości  bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu.
Nieruchomość ta  będzie udostępniona zainteresowanym do obejrzenia w dniach  18-25 maja   2020 r.  w godz. 8:00-16:00.

Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzonym  przetargiem do Wójta Gminy. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa  Urzędu Gminy w Obrytem pokój nr 9 tel/fax  029 7411004 wew.37 lub 52.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Obryte zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa  Urzędu Gminy w Obrytem pokój nr 9             tel/fax  029 7411004 wew. 37 lub 52.

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN