polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819744
 

Już wkrótce przetargi!


 
df1fff7fb66568889e50a7bb3e3d7746.jpg
 

Data dodania: 2015-01-20 12:09:46drukuj

II przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Czersk ul. Jana Pawła II

Termin przetargu:

2015-02-26

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Czers, 89-650, ul. Jana Pawła II

Sposób zagospodarowania:


handel i usługi


Szczegóły oferty:

 

BURMISTRZ CZERSKA

o g ł a s z a

II publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czersk

 

Lp.

 

Numer

Działki

Powierzchnia

w ha

Numer księgi

wieczystej

Położenie

działki

Tryb

sprzedaży

Cena nieruchomości

netto w zł

1.

292/19

0,3492

SL1C/00020570/6

Czersk,

ul. Jana Pawła II

 

przetargowy

330.000,00

 

Na nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: sieć gazowa, telekomunikacyjna i wod. – kan.

Nabywca przedmiotowej nieruchomości uiszcza podatek VAT, wynoszący 23% ceny wylicytowanej.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:

I przetarg 5 grudnia 2014 r.,

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Przytorowej, Matejki i Lipowej w obrębie miasta Czersk, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXVIII/428/06 Rady Miejskiej
w Czersku z dnia 29 czerwca 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym woj. pomorskiego z dnia
31 października 2006 r. Nr 109 poz. 2237, teren oznaczony jest symbolem U,UH2.

 

Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem U,UH2 w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową z dopuszczeniem handlu o powierzchni sprzedażowej poniżej 2000 m2,
z dopuszczeniem w części lub w całości zabudowy garażami jednopoziomowymi lub parkingiem.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
26 LUTEGO 2015 ROKU O GODZ. 10
00

 

WARUNKI PRZETARGU:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 20 lutego 2015 r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku Nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy
w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa

 

  • dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata

  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego

 

  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później jak w 3 dni od daty zamknięcia przetargu

  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2019
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools