polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3817202
 

Już wkrótce przetargi!


 
2c2bb40634cc0083032997bcf3edeafa.jpg
 

Data dodania: 2015-10-25 23:44:06drukuj

II przetargu na sprzedaż działek polożonych w Łąg

Termin przetargu:

2015-11-27

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Łąg, 89-650, ul. Słoneczna

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

Burmistrz Czerska

ogłasza

II publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

Termin I przetargu 8 września 2015 r.

 

  Lp.

 

Numer   działki

 

Powierzchnia   
w ha

 

Położenie
 działki

 

Cena wywoławcza nieruchomości
 netto

1.

483/25

0,1091

Łąg, ul. Słoneczna

18.600,00 zł

2.

483/26

0,1110

Łąg, ul. Słoneczna

18.900,00 zł

3.

483/27

0,1129

Łąg, ul. Słoneczna

19.300,00 zł

4.

483/28

0,1149

Łąg, ul. Słoneczna

19.600,00 zł

5.

483/29

0,1169

Łąg, ul. Słoneczna

19.900,00 zł

 

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: brak planu.

Dla działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy – do wglądu w pok. 55 tut. Urzędu.

Nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
27 LISTOPADA 2015 ROKU O GODZ. 1000

 

WARUNKI PRZETARGU:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa

  • dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, niż w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1