polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819600
 

Już wkrótce przetargi!


 
97211537b2c584596be8d9d7eceade0b.jpg
 

Data dodania: 2015-10-27 13:57:16drukuj

II przetargu na sprzedaż działki w Krzyżu

Termin przetargu:

2015-11-26

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Krzyż, 89-650

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

Burmistrz Czerska

ogłasza

II publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionej

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Numer działki

Powierzchnia w ha

Położenie działki

Symbol planu

Cena wywoławcza nieruchomości

426

0,3100

Krzyż

brak planu

29.900,00 zł

 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Termin I przetargu 9 września 2015 r.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
26 LISTOPADA 2015 ROKU O GODZ. 1000

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 20 listopada  2015 r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa

·          dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

·          w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata

·          wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

·          wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego

·          wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, jak w 3 dni od daty zamknięcia przetargu

·          koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools