polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819773
 

Już wkrótce przetargi!


 
795ee7a59847de746b1b034fbcbbc9d6.jpg
 

Data dodania: 2015-08-25 14:50:06drukuj

II publiczny nieograniczony przetarg Czersk ul. 21 Lutego

Termin przetargu:

2015-10-02

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Czersk, 89-650, ul. 21 Lutego

Sposób zagospodarowania:


usługi,
inne,
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
handel i usługi,
sport i rekreacja


Szczegóły oferty:

Burmistrz Czerska

ogłasza

II publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Numer działki

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Położenie działki

Symbol planu

Cena wywoławcza nieruchomości netto

1621/7

0,1099

SL1C/00046194/4

Czersk,
ul. 21 Lutego

9.MU

28.000,00 zł

1621/8

0,1049

SL1C/00046195/1

Czersk,
ul. 21 Lutego

9.MU

27.000,00 zł.

 

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Termin I przetargu: 02 lipca 2015 r.

Wyjaśnienia symboli planu zagospodarowania przestrzennego 9.MU

- funkcja podstawowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa zakresu handlu, gastronomii i rzemiosła,  usług rekreacji i wypoczynku, usług administracji, usług zdrowia, oświaty i opieki społecznej,

- funkcja dopuszczalna – zabudowa gospodarcza,  garaże dla potrzeb własnych,

 

Obciążenia i zobowiązania na nieruchomościach: ograniczone prawo rzeczowe zapisane w dziale
III księgi wieczystej nr SL1C/00046194/4 i nr SL1C/00046195/1. Na nieruchomościach została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz TP INVEST Sp. z o.o. oraz ZUK Sp. z o.o.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
 02 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU O GODZ. 1000

 

 

WARUNKI PRZETARGU:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 28 września 2015 r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku Nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa

  • dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, niż w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, na stronie internetowej Urzędu www.czersk.pl.  w BIP-ie oraz www.ofertyinwestycyjne.pl.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

 

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1