polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819773
 

Już wkrótce przetargi!


 
e948f4081f2fb95a8e9ad87b941360f7.png
 

Data dodania: 2015-08-25 14:44:27drukuj

II publiczny nieograniczony przetarg Czersk ul. Akacjowa

Termin przetargu:

2015-10-02

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Czersk, 89-650

Sposób zagospodarowania:


inne,
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

Burmistrz Czerska

ogłasza

II publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czersk

 

Numer   działki

 

Powierzchnia   

 

Numer księgi  wieczystej 

 

Położenie
 działki

 

Cena wywoławcza nieruchomości
netto

 

 

1621/18

 

1.950 m2

 

SL1C/00023539/8

Czersk,
ul. Akacjowa

 

58.000,00 zł

 

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Termin I przetargu 3 lipca 2015 r.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren oznaczony symbolem planu 11.M:

-         funkcja podstawowa – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa lub małe domy mieszkalne (do 8 mieszkań)

-         funkcja dopuszczalna – usługi wbudowane z zakresu usług podstawowych (np. handel detaliczny, gastronomia, drobne rzemiosło, gabinety lekarskie), jako towarzyszące funkcji podstawowej, zabudowa gospodarcza i garaże dla potrzeb własnych.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
02 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU O GODZ. 1100

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 28 września 2015 r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa

  • dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, jak w 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, na stronie internetowej Urzędu www.czersk.pl.  w BIP-ie oraz www.ofertyinwestycyjne.pl.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie ofertyofertyinwestycyjne.pl © 2005-2019
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools