polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3871456
 

Już wkrótce przetargi!


 
1cc462cdb3778a2f77ff17df764fa898.jpg
 

Data dodania: 2012-08-20 10:59:35drukuj

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Mrągowie

Termin przetargu:

2012-10-30

Lokalizacja:

Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: mrągowski
Adres: Mrągowo, 11-700, ul. Królewiecka 42

Sposób zagospodarowania:


usługi,
inne,
ochrona zdrowia,
zagospodarowanie terenów zielonych,
zagospodarowanie obiektów zabytkowych,
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
handel i usługi,
sport i rekreacja,
hotele i gastronomia,
turystyka,
oświata


Szczegóły oferty:

O G Ł O S Z E N I E

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), §3.1. i §6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. z późn. zm.).

 

ZARZĄD POWIATU MRĄGOWSKIEGO

 

OGŁASZA II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NA WŁASNOŚĆ NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ POWIATU MRĄGOWSKIEGO:

 

nieruchomość gruntowa położona w Mrągowie przy ul.Królewieckiej 42 oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 269/2, 269/3, 269/4 i 269/5 obręb nr 5, o łącznej powierzchni 1,3322 ha, zabudowana budynkiem szkoły o powierzchni użytkowej 688 m² i budynkiem sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 84 m², dla działki nr 269/3 prowadzona jest księga wieczysta KW OL1M/00020354/3, a dla działek nr 269/2, 269/4 i 269/5 księga wieczysta KW OL1M/00008739/6. Cena wywoławcza wynosi 1.800.000,00 zł, w tym za działkę nr 269/3 1.206.000,00 zł i za działki nr 269/2, 269/4 i 269/5 482.926,83 zł + 23% VAT tj. 111.073,17 zł, łącznie 594.000,00 zł.

 

Wyżej wymieniona nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mrągowa znajduje się w terenie określonym symbolami:
- działka nr 269/2 8-ZP – tereny zieleni parkowej,
- działki nr 269/3, 269/4 i 269/5 7MWU – tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej wielorodzinnej,
- budynek szkoły wpisany jest do ewidencji zabytków, teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej – „ochrony krajobrazu”.

 

Przedmiotowa nieruchomość uzbrojona jest w podstawową miejską infrastrukturę techniczną (sieci wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna, cieplna).

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, ograniczeniami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez Powiat Mrągowski.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, co najmniej na trzy dni przed przetargiem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2012 r., na r-k Starostwa Powiatowego w Mrągowie w banku Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział w Mrągowie konto nr  62  2030  0045  1110  0000  0220  7000.

 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wpłacone przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 60A w sali nr 8 o godzinie 1000.

 

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

 

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

 

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r. z późn. zm.).

 

Zarządowi Powiatu Mrągowskiego przysługuje prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w trybie i na zasadach określonych w ww. zarządzenia.

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI NA TEMAT PRZETARGU UDZIELA WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI STAROSTWA POWIATOWEGO W MRĄGOWIE UL. KRÓLEWIECKA 60A,  tel. (0-89) 741 0170, 741 0172.

 


FotoKontakt w sprawie oferty

Grzegorz Dąbrowski (0-89) 741 0170, 741 0172.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2022
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN