polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3817204
 

Już wkrótce przetargi!


 
2400f9fc210ab4f9c88227306584ad78.jpg
 

Data dodania: 2015-02-04 08:24:55drukuj

IV publiczny nieograniczony przetarg - Czersk, ul. 60-lecia

Termin przetargu:

2015-03-04

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Czersk, 89-650, ul. 60-lecia

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

 

Burmistrz Czerska

ogłasza

IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

Lp.

Numery działek

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Położenie działki

Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł

1.

2657/1

561 m2

SL1C/00020751/9

Czersk,
ul. 60-lecia

24.000,00

2.

2658
2661/1

łącznie:
793 m
2

SL1C/00020751/9

Czersk,
ul. 60-lecia

28.000,00

3.

2650/4
2660/1
2662/1

łącznie:
1.090 m
2

SL1C/00020751/9

Czersk,
ul. 60-lecia

30.000,00

 

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla powyższych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy – do wglądu w biurze nr 55
tut. Urzędu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg 29 maja 2014 r., II 18 sierpnia 2014 r.,

III 23 października 2014 r.

Obciążenia i zobowiązania na nieruchomościach:

Nieruchomości są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym, zapisanym w dziale III księgi wieczystej
nr SL1C/00020751/9, obejmującym „prawo wspólnego użytkowania drogi dla każdoczesnego właściciela nieruchomości Czersk Karta 1063 w myśl § 5 umowy kupna z 27 marca 1930 r. i tamże zawartego zezwolenia. Wpisano dnia 1 lutego 1932 r. Tu przy opisaniu działek 13/1 i 13/2 z nieruchomości KW. Nr 153 do współobciążenia. Wpisano dnia 29 maja 1965 r.” Przedmiot wykonywania: działka nr 1985/2.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
04 MARCA 2015 ROKU O GODZ. 12
00

 

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 27 lutego 2015 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Czersk. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa.

  • dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata

  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego

  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, niż w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu

  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, na stronie internetowej Urzędu www.czersk.pl w BIP-ie oraz www.ofertyinwestycyjne.pl

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2019
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools