polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819407
 

Już wkrótce przetargi!


 
1973b6382dd8772314c6c9a592992903.jpg
 

Data dodania: 2015-04-20 07:43:38drukuj

IV publiczny nieograniczony przetarg Rytel, ul. Łąkowa

Termin przetargu:

2015-05-15

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Rytel, 89-650

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

Burmistrz Czerska

ogłasza

IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Numer działki

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Położenie działki

Cena wywoławcza nieruchomości netto

290/17

293

175

1.8068

SL1C/00023539/8

Rytel,
ul. Łąkowa, teren graniczy z linią brzegową rzeki Brdy

230.000,00 zł

 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Termin I przetargu: 15 lipca 2014 r., II przetargu 16 września 2014 r., III przetarg 03 marca 2015 r.,

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
15 MAJA 2015 ROKU O GODZ. 1300

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 11 maja 2015 r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub
w obligacjach Skarbu Państwa,

  • dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, jak w 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, na stronie internetowej Urzędu www.czersk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz www.ofertyinwestycyjne.pl.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1