polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3825063
 

Już wkrótce przetargi!


 
7dcd8ccaf9981081aa2d96388582a583.jpg
 

Data dodania: 2013-09-16 13:13:08drukuj

LĘDZINY - nieruchomość zabudowana położona przy ul. Pokoju

Termin przetargu:

2013-10-03

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: Lędziny, 43-143, ul. Pokoju

Sposób zagospodarowania:


zabudowa składowa, magazynowa


Szczegóły oferty:

 

Nieruchomość położona w Lędzinach, obręb Lędziny, k.m. 8, w rejonie ulicy Pokoju, składająca się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1723/44 o pow. 0,0704 ha, zabudowanej segmentem budynku o pow.
zabudowy 284 m2, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1530 o użytku Bi.
Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej KA1T/00015480/6 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W dziale III księgi wieczystej wpisane są ograniczone prawa rzeczowe, które nie dotyczą nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży. Dział IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i praw względem osób trzecich.
Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Lędziny. Od strony północnej przylega do dylatacji oddzielającej pozostałe dwie części pawilonu dawnej szkoły (obecnie użytkowanej jako noclegownia), od wschodu sąsiaduje z nieruchomością produkcyjną, od południa do gruntów rolnych, od zachodu do terenów niezagospodarowanych zabudowanych obiektem dawnej szkoły. Dalsze otoczenie nieruchomości stanowią obiekty KWK “Ziemowit”, przychodnia zdrowia, placówki oświatowe, zabudowa wielorodzinna oraz grunty rolne. Uzbrojenie ogólnomiejskie przebiega w ul. Pokoju. Na działce usytuowany jest wybudowany w latach 50-tych segment budynku o powierzchni zabudowy 284 m2, który wydzielony został wzdłuż dylatacji trzysegmentowego pawilonu. Budynek parterowy typu pawilonowego, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany fundamentowe z cegły pełnej na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne parteru z cegły pełnej. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy, kryty papą. Stopień zużycia technicznego budynku określony został na 64%. Przywrócenie obiektu do pełnej używalności wiąże się z przeprowadzeniem robót remontowo-adaptacyjnych. Nieruchomość nie posiada dostępu do dróg publicznych, a posłuży poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (z późniejszymi zmianami) przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny usług wolnostojących – do adaptacji.
Przetarg jest ograniczony do właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości sąsiednich, tj. działek oznaczonych numerami 1718/44, 1474/52, 1242/52, 697/46, 683/40.
Realizacja inwestycji wymaga uzyskania Decyzji ustalającej warunki zabudowy wydanej na wniosek inwestora.
Cena wywoławcza nieruchomości: 100 000,00 (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 „a” ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Wadium ustalone zostało na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2013 r. o godz. 13.00
w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl - Biuletyn Informacji Publicznej.Kontakt w sprawie oferty

Urząd Miasta Lędziny
Wydział Geodezji.... pok. 203-205
tel. +48 32/ 21-66-511 do -513 wew. 135, 136, 120 w godzinach pracy tut. Urzędu,
fax + 48 32/ 21-66-508

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools