polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3825064
 

Już wkrótce przetargi!


 
a42be2494395b0f564c3f061609d08d1.jpg
 

Data dodania: 2013-03-11 08:55:50drukuj

Lędziny - działka 0,1213 ha pod zabudowę mieszkaniową

Termin przetargu:

2013-04-10

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: Lędziny, 43-143, ul. Ratusz

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Lędzinach, powiat bieruńsko-lędziński, woj. śląskie, obręb    Lędziny, k.m. 3 przy ul. Ratusz, oznaczona numerem geodezyjnym 995/1 o pow. 0,1213 ha, zapisana w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2331, symbol użytku RV.      

Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej  KA1T/00051061/7 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i zobowiązań wobec osób trzecich.

Działka położona jest w północno-zachodniej części miasta Lędziny przy drodze publicznej gminnej ul. Ratusz, w strefie miasta zaliczanej do peryferyjnej. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta, od północy przylega do drogi publicznej gminnej - ul. Ratusz. Od wschodu działka przylega do ogrodzenia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyjnym, od południa sąsiaduje z gruntami rolnymi, od zachodu z działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o starszej i nowszej architekturze, pochodząca z różnych okresów budowy. Ulica Ratusz posiada nawierzchnię asfaltową i jest oświetlona, łączy się z drogą powiatową ul. Murckowską. Odległość działki od obiektów handlowych, które zlokalizowane są przy ul. Hołdunowskiej wynosi około 2 km. Działka jest niezagospodarowana i nieuzbrojona. Uzbrojenie ogólnomiejskie, w tym: sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacja sanitarna przebiegają w ulicy Ratusz.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26 września 2002 r. (z późniejszymi zmianami) przedmiotowa działka położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny mieszkaniowo-usługowe.

Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie decyzji o  warunkach zabudowy wydanej na wniosek inwestora.


Cena wywoławcza wynosi:
86 500,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych)           

Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 650,00 zł

(słownie: osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 r. o godz. 14.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.          Kontakt w sprawie oferty

Urząd Miasta Lędziny
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego  tel. +48 32 216 65 11 do 13 wew. 135, 136, 120, 
fax +48 32 216 65 08

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools