polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3824899
 

Już wkrótce przetargi!


 
97211537b2c584596be8d9d7eceade0b.jpg
 

Data dodania: 2013-03-11 09:19:11drukuj

Lędziny - działka 0,1410 ha pod zabudowę mieszkaniową

Termin przetargu:

2013-04-10

Lokalizacja:

Województwo: śląskie
Powiat: bieruńsko-Ledziński
Gmina: Lędziny
Adres: Lędziny, 43-140, ul. Paderewskiego

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Lędzinach, powiat bieruńsko-lędziński, woj. śląskie, obręb Lędziny, k.m. 5 przy ul. Paderewskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 2826/35 o pow. 0,1410 ha, zapisana w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku RV.

Własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej  KA1T/00037218/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33. W Dziale I-SP wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w Dziale III innych ksiąg wieczystych. W Dziale III wpisane są ograniczone prawa rzeczowe związane z innymi nieruchomościami i nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem praw i  zobowiązań względem osób trzecich.

W/w działka zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części Miasta Lędziny w sąsiedztwie centrum dzielnicy Lędziny. Odległość od centrum -usługowego dzielnicy Lędziny, budynku poczty wynosi około 800 m. W sąsiedztwie działki zlokalizowane są budynki mieszkalne jednorodzinne o nowej architekturze, wybudowane w okresie ostatnich 20 lat, grunty wydzielone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz grunty rolne. W niedalekiej odległości działek zlokalizowane są obiekty szkolne, boisko sportowe, ośrodek zdrowia. Działka 2826/35 posiada kształt regularnego prostokąta. Dłuższym bokiem, od strony północnej przylega bezpośrednio do działki wyznaczonej pod drogę publiczną dojazdową, boczną ul. Paderewskiego o nawierzchni asfaltowej. Z pozostałych stron przylega do działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Działka posiada ograniczenia środowiskowe. Od strony północno-zachodniej naroże działki położone jest w strefie Uskoku Piastowskiego. Teren zagrożony jest występowaniem deformacji nieciągłych - zapadlisk. Po stronie wschodniej, w bliskim sasiedztwie granicy działki w kierunku północ-południe przebiega gazociąg Ø 100 wymagający strefy ochronnej. W stosunku do istniejącego dojazdu działka jest obniżona i lekko pochylona w kierunku południowym.

Działka jest nieogrodzona, niezabudowana i nieuzbrojona. Istniejące uzbrojenie, w tym wodociąg oraz energia elektryczna, znajduje się w drodze dojazdowej do w/w nieruchomości.

Przedmiotowa działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr XXXVIII/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 92 poz. 2531 z dnia 29 lipca 2005 r., zgodnie z  którym położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 11MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

Cena wywoławcza wynosi 118.000,00 zł
(słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100)

      Wadium ustalone zostało na kwotę 11.800,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100)                                                                                                                                                      

Przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 r.  o godz. 13.30 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.          Kontakt w sprawie oferty

Urząd Miasta Lędziny
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego  tel. +48 32 216 65 11 do 13 wew. 136, 120, 
fax +48 32 216 65 08Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools