polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3825083
 

Już wkrótce przetargi!


 
efb2dd78b0695036def542aff3cd405f.jpg
 

Data dodania: 2012-12-12 13:44:59drukuj

lokal użytkowy zlokalizowany w budynku przy Placu Ratuszowym 2 w Kołobrzegu

Termin przetargu:

2013-02-15

Lokalizacja:

Województwo: zachodnio-pomorskie
Powiat: kołobrzeski
Gmina: Kołobrzeg (miasto)
Adres: Kołobrzeg, 78-100, ul. Plac Ratuszowy 2

Sposób zagospodarowania:


handel i usługi


Szczegóły oferty:

III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu przy - lokal użytkowy zlokalizowany w budynku przy Placu Ratuszowym 2.

Kołobrzeg, 03 grudnia 2012 r.

GN.71441-1.II-1/11

                                                                          

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 roku Nr  102, poz. 651 z późn.zm./ i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości  /Dz.U z 2004 roku nr 207, poz.2108/ oraz uchwały Nr XVI/212/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 09 lutego 2012 r.,

 
PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kołobrzegu

 • Położenie i opis nieruchomości - lokal użytkowy zlokalizowany w budynku przy Placu Ratuszowym 2
 • Oznaczenie geodezyjne -
  • Nr działki245   
  • Nr obrębu - 12
 • Nr KW KW KO1L/00015731/6 
 • Powierzchnia w hektarach -  0,0095
 • Opis nieruchomościlokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 94,88m2 w tym pow. piwnicy 44,56m2 i pow. parteru 50,32m2 wraz z udziałem do 2.193/10.000 części w działce gruntu i we współwłasności części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal położony w parterze i piwnicy budynku.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoNieruchomość położona na obszarze objętym obowiązującą zmianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg, oznaczonym symbolem „MW,U” – tereny zabudowy wielorodzinnej z usługami.
 • Forma zby­cia nieruchomości - lokal własność, grunt użytkowanie wieczyste do dnia 09.10.2094 r.
 • Cena wywoławcza w zł 547.000,- w tym lokal 96,8% ceny, tj. 529.496,- zł, grunt 3,2% ceny tj. 17.504,- zł sprzedaż lokalu zwolniona z podatku VAT na podst. art.43 ust.1 pkt 10 ustawy VAT, do ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT.
 • Wadium w zł - 60.000,-
 • Postąpienie minimalne w zł – 5.470,-

1.     Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 03 sierpnia 2012 r. z ceną wywoławczą 854.300,- zł netto. Drugi przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 09 listopada 2012 r. z ceną wywoławczą 683.440,- zł netto.

2.     Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

3.     Najbliższe sąsiedztwo lokalu to: Starostwo Powiatowe, lokale handlowe i usługowe. Lokalizacja bardzo atrakcyjna.

4.     Lokal położony jest w budynku mieszkalno – użytkowym sześciokondygnacyjnym, podpiwniczonym w zabudowie zwartej. Stan techniczny budynku -  dobry, układ funkcjonalny lokalu – średni, wysokość pomieszczeń normatywna, wykończenie lokalu ponad standard, lokal dwupoziomowy, instalacje w lokalu, budynku: elektryczna, oświetleniowa, wodno-kanalizacyjna, c.o., gazowa, telefoniczna.

5.     Terminy wnoszenia opłat: należność za nabycie prawa własności lokalu i I-sza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu /25% wylicytowanej ceny gruntu/ płatne jednorazowo przed zawarciem  notarialnej umowy sprzedaży. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu /3% wylicytowanej ceny gruntu/ płatne do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

6.     Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu może być aktualizowana, nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

7.     Oględzin lokalu można dokonać w dniu 07 stycznia 2013 roku o godzinie 10.00.

8.     Od dnia nabycia kupujący będzie zobowiązany zawrzeć ze sprzedającym umowę najmu lokalu na czas oznaczony do 31 grudnia 2013 roku i pobierania z tego tytułu czynszu najmu w wysokości 1,- pln oraz wszystkich kosztów związanych ze zwykłą eksploatacją lokalu.

9.     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest zapoznać się z istniejącym stanem prawnym, technicznym, sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości; ewentualnie przebiegającymi przez lokal sieciami, urządzeniami i infrastrukturą techniczną, w szczególności ograniczającymi lub mającymi wpływ na możliwości zagospodarowania lokalu.

10.  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przejęcia lokalu w stanie prawnym i faktycznym zgodnym z istniejącym, bez jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2013 roku

 w sali  konferencyjnej Urzędu Miasta Kołobrzegu, ul. Ratuszowa  13 o godzinie 11.00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Miasto Kołobrzeg w Banku Handlowym S.A. 82103012630000000090201085 do dnia 11 lutego 2013 roku. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień  wpływu  pieniędzy na rachunek Sprzedającego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy. Przedstawiciele osób fizycznych lub prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo  uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu - warunkiem jest podanie numeru rachunku, na jaki powinno być zwrócone wadium. O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu. Koszty umowy ponosi Nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego – do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości, można uzyskać w Urzę­dzie Miasta Kołobrzegu ul. Ratuszowa 13, pokój 303, inspektor Ewa Pyjek,  tel. 94 35 515 62 lub e-mail: e.pyjek@um.kolobrzeg.pl.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 

Opracowała: Ewa Pyjek
inspektor ds. sprzedaży i promocji nieruchomości
tel.: +48 94 35 51 562.


Foto


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Ewa Pyjek
inspektor ds. sprzedaży i promocji nieruchomości
tel.: +48 94 35 51 562
www.kolobrzeg.plPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools