polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3834954
 

Już wkrótce przetargi!


 
996cb3925ec4084669526d5c6637095a.jpg
 

Data dodania: 2018-11-22 12:18:05drukuj

nieruchomość zabudowana przy ul.Sikorskiego 58

Termin przetargu:

brak danych

Lokalizacja:

Województwo: śląskieMiasto: Gliwice
Adres: Gliwice, 44-100, ul. Sikorskiego 58

Sposób zagospodarowania:


handel i usługi,
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
usługi


Szczegóły oferty:

Nieruchomość obejmująca działkę nr 1327, obręb Sośnica, położona jest w strefie peryferyjnej miasta Gliwice, przy ul. Sikorskiego 58. Działka zabudowana jest dwoma budynkami (budynkiem byłej szkoły o powierzchni użytkowej 864,30 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 35 m2). Część niezabudowaną nieruchomości stanowi parking o nawierzchni z trylinki, boisko o nawierzchni asfaltowej oraz zieleń. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe oraz usługowe.

Budynek po byłej szkole wymaga przeprowadzenia generalnego remontu.

Na działce znajduje się przyłącze kanalizacji deszczowej (eksploatacja i udrożnianie ww. kanalizacji będzie w gestii nowego właściciela). Z uwagi iż, kanalizacja deszczowa zlokalizowana na działce nr 1327 stanowi odwodnienia również dla działki nr 1325/2, obręb Sośnica, nabywca nieruchomości nie może wykonywać żadnych prac budowlanych dla przedmiotowego odwodnienia bez ich uzgodnienia z wydziałem Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.
W granicy działki od strony pasa drogowego ul. Sikorskiego przebiega kabel niskiego napięcia zasilający oświetlenie uliczne. Ze względu na konieczność wykonywania niezbędnych napraw i prac konserwujących – na rzecz właściciela działki nr 1890/5, obręb Sośnica (KW nr GL1G/00047980/1), tj. Miasta Gliwice – zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa w pasie o szerokości 2 m, przebiegającym wzdłuż północnej granicy działki (na powierzchni ok. 74 m2).
W pobliżu nieruchomości przebiega: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektrotechniczna oraz teletechniczna. Warunki podłączenia poszczególnych mediów należy uzgodnić bezpośrednio z ich dostawcami.
Działka jest skomunikowana z drogą publiczną – ul. Żeromskiego. Warunki włączenia nieruchomości do drogi publicznej wydawane są indywidualnie przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach i zależą od jej przeznaczenia oraz natężenia i struktury ruchu, który nieruchomość będzie generowała.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego od 4 września 2010 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dzielnicę Sośnica – Północ (uchwała nr XXXV/1062/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z 10 czerwca 2010 r., Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 143 z 4 sierpnia 2010 r., poz. 2372), nieruchomość przy ul. Sikorskiego 58 w Gliwicach, obejmująca działkę nr 1327, obręb Sośnica, położona jest na terenie oznaczonym symbolem:

  • 17 U – co oznacza: tereny istniejących usług i drobnej wytwórczości,

dla których zostało ustalone przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) usługi,
b) drobna wytwórczość;
2) uzupełniające:
a) mieszkaniowe.
W ww. planie miejscowym dla terenu przedmiotowej działki ustalone zostały nieprzekraczalne linie zabudowy.
Przedmiotowy teren położony jest w granicach:

  • obszaru górniczego „Sośnica III”,
  • strefy ochrony konserwatorskiej,
  • obszaru rewitalizacji.

Dla terenów znajdujących się w granicach obszaru i terenu górniczego „Sośnica III” ustala się prowadzenie działalności inwestycyjnej z uwzględnieniem przewidywanych wpływów czynników geologiczno-górniczych, dotyczących prognozowanych skutków eksploatacji górniczej, uzyskanych od przedsiębiorstwa górniczego.Kontakt w sprawie oferty

32 338 64 11Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools