polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3782274
 

Już wkrótce przetargi!


2017-10-23

województwo: świętokrzyskie gmina: Sandomierz
sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

2017-10-24

województwo: świętokrzyskie gmina: Sandomierz
sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

2017-10-30

województwo: świętokrzyskie gmina: Sandomierz
sprzedaż działek pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Krukowskiej w Sandomierzu
 
1cc462cdb3778a2f77ff17df764fa898.jpg
 

Data dodania: 2017-05-29 13:06:10drukuj

Ogłoszenie o czwartych przetargach ustnych nieograniczonych

Termin przetargu:

brak danych

Lokalizacja:

Województwo: lubelskie
Powiat: chełmski
Gmina: Chełm
Adres: Żółtańce, 22-100

Sposób zagospodarowania:


działalność rolnicza,
inne,
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
sport i rekreacja


Szczegóły oferty:

WÓJT  GMINY  CHEłM  działając na podstawie art. 38  ust. 1 i 2, art.39 ust. 1, 2  i 3, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. z  2016 r., poz. 2147 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 roku, poz. 1490),  a także  w oparciu o  plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22. 03. 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz .Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22. 04. 2016 r.podaje do publicznej wiadomości , że ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce stanowiących własność Gminy Chełm niżej wymienionych nieruchomości:

Opisy nieruchomości do pobrania poniżej.

- Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.
- Nieruchomości nie są obciążone długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.
- Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy  przetargu.

CZWARTY  PRZETARG  ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  06 lipca  2017 ROKU O GODZINIE  9:00 W POKOJU NR 10  URZĘDU  GMINY CHEŁM, POKÓWKA, UL. GMINNA 18.


- W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto:
  Urząd Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr rachunku : 04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej  w dniu  29 czerwca  2017 roku - co jest warunkiem uznania, że wpłata  
  została dokonana w terminie.
- Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed  otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie  specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie akt notarialnego-stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw aktualnego wypisu z krajowego Rejestru Sądowego, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej) oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują jej bez zastrzeżeń.
- Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy notarialnej, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.
- Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.
- Termin  i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
- Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy  notarialnej ponosi nabywca.
- Miejsce  i termin zawarcia umowy notarialnej wskazuje sprzedający.
- Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.
- Przetargi na ww nieruchomości przeprowadzone w dniu 17 listopada 2016 roku, 07 marca  2017 roku  i  09 maja 2017 roku  zakończyły się wynikami negatywnymi.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl. oraz BIP od dnia  29 maja  2017  roku do dnia  06 lipca  2017 roku.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 lub pod numerem telefonu (082) 563 65 53 w godzinach od 8:00 – 15:00.

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2017
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools