polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819767
 

Już wkrótce przetargi!


 
3c6520d93cd85c9d9fa1a6239d176ef6.jpg
 

Data dodania: 2016-01-23 11:53:10drukuj

Ogłoszenie o przetargu na działki przy ul. 60-lecia w Czersku

Termin przetargu:

2016-02-29

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Czersk, 89-650, ul. 60-lecia

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

 

Burmistrz Czerska

ogłasza

III publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

Termin I przetargu 8 września 2015 r., II przetargu 26 listopada 2015 r., w III przetargu cena została obniżona.

Lp.

Numery działek

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Położenie działki

Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł

1.

2657/1

561 m2

SL1C/00020751/9

Czersk,
ul. 60-lecia

18.000,00

2.

2658
2661/1

łącznie:
793 m2

SL1C/00020751/9

Czersk,
ul. 60-lecia

20.000,00

3.

2650/4
2660/1
2662/1

łącznie:
1.090 m2

SL1C/00020751/9

Czersk,
ul. 60-lecia

22.000,00

 

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla powyższych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy – do wglądu w biurze nr 55 tut. Urzędu.

Obciążenia i zobowiązania na nieruchomościach:

Nieruchomości są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym, zapisanym w dziale III księgi wieczystej nr SL1C/00020751/9, obejmującym „prawo wspólnego użytkowania drogi dla każdoczesnego właściciela nieruchomości Czersk Karta 1063 w myśl § 5 umowy kupna z 27 marca 1930 r. i tamże zawartego zezwolenia. Wpisano dnia 1 lutego 1932 r. Tu przy opisaniu działek 13/1 i 13/2 z nieruchomości KW. Nr 153 do współobciążenia. Wpisano dnia 29 maja 1965 r.” Przedmiot wykonywania: działka nr 1985/2.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
29 LUTEGO 2016 ROKU O GODZ. 10
00

 

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 23 lutego 2016 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Czersk. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa.

  • dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata

  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego

  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, niż w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu

  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,

na stronie internetowej Urzędu www.czersk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz www.ofertyinwestycyjne.pl

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2019
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools