polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819773
 

Już wkrótce przetargi!


 
1cc462cdb3778a2f77ff17df764fa898.jpg
 

Data dodania: 2016-01-23 11:47:26drukuj

Ogłoszenie o przetargu na działki przy ul. Rodzinnej w Czersku

Termin przetargu:

2016-02-26

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Czersk, 89-650, ul. Rodzinna

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

 

Burmistrz Czerska

ogłasza

IV publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

 

Lp.

 

 

Numer działki

 

Powierzchnia

 

 

Numer księgi

Wieczystej

 

Położenie działki

Cena wywoławcza nieruchomości

netto

1.

1529/7

1.166 m2

SL1C/00015298/7

Czersk,

ul. Rodzinna 4

35.000,00 zł

 

2.

1529/9

1.100 m2

SL1C/00015298/7

Czersk,

ul. Rodzinna 8

33.000,00 zł

 

3.

1529/11

1.106 m2

SL1C/00015298/7

Czersk,

ul. Rodzinna 12

33.000,00 zł

 

4.

1529/12

1.108 m2

SL1C/00015298/7

Czersk,

ul. Rodzinna 14

33.000,00 zł

 

5.

1529/13

1.110 m2

SL1C/00015298/7

Czersk,

ul. Rodzinna 16

33.000,00 zł

 

6.

1529/14

1.114 m2

SL1C/00015298/7

Czersk,

ul. Rodzinna 18

33.000,00 zł

 

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Termin I przetargu:02 lipca 2015 r., II przetargu 02 października 2015 r., III przetarg 14 grudnia 2015 r.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego:

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty Gminy Czersk, uchwalonego uchwałą Nr XXXV/332/09 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 15 lipca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego z dnia 15 września 2009 r. Nr 126 poz. 2462, teren oznaczony jest symbolem 1MN. Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; dopuszcza się lokal użytkowy wbudowany w budynek mieszkalny lub gospodarczy lub do niego dobudowany na nieuciążliwe usługi typu bytowego, jak drobny handel, działalność biurowa, gabinet lekarski itp. o powierzchni nie przekraczającej norm określonych prawem budowlanym.

 

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

 

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
26 LUTEGO 2016 ROKU O GODZ. 10
00

 

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 22 lutego 2016 r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa

  • dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata

  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego

  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, jak w 3 dni od daty zamknięcia przetargu

  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, na stronie internetowej Urzędu www.czersk.pl w BIP-ie oraz www.ofertyinwestycyjne.pl.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2019
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools