polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819601
 

Już wkrótce przetargi!


 
e948f4081f2fb95a8e9ad87b941360f7.png
 

Data dodania: 2015-08-24 08:06:03drukuj

Przetarg działka Zapędowo

Termin przetargu:

2015-09-25

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Zapędowo, 89-650

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

Burmistrz Czerska

ogłasza

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Numer działki

Powierzchnia w ha

Numer księgi wieczystej

Położenie działki

Symbol planu

Cena wywoławcza nieruchomości

225

0.0400

SL1C/00024631/0

Zapędowo

brak planu

2.700,00 zł

 

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk, nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Działka nr 225 jest połączona z drogą publiczną, poprzez działkę nr 220 stanowiącą własność Gminy, która stanowi dojście do wyżej wym. działki – brak drogi dojazdowej.

Nieruchomość nie jest przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
25 WRZEŚNIA 2015 ROKU O GODZ. 1100

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 22 września 2015 r. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub
w obligacjach Skarbu Państwa,

  • dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, jak w 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

Ogłoszenie o przetargu  wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku,

na stronie internetowej Urzędu www.czersk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej,

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1