polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819600
 

Już wkrótce przetargi!


 
e948f4081f2fb95a8e9ad87b941360f7.png
 

Data dodania: 2015-10-27 14:01:04drukuj

Przetargu działki w Mokrem i Lipki Górne

Termin przetargu:

2015-11-26

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Czersk, 89-650

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

Burmistrz Czerska

ogłasza

XI publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia
w ha

Położenie nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości netto

1.

309/4

0,1683

Mokre

25.000,00 zł

2.

197/5

0,1353

Lipki Górne
(obręb Łąg Lipki)

20.000.00 zł

3.

197/6

0,1354

Lipki Górne
(obręb Łąg Lipki)

20.000.00 zł

 

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego – brak planu.

Dla działek wydane są decyzje o warunkach zabudowy - do wglądu w pok. 55 tut. Urzędu.

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23%

Nieruchomości nie są przedmiotem obciążeń ani zobowiązań.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:

I przetarg 8 maja 2013 r., II przetarg 12 lipca 2013 r., III przetarg 6 grudnia 2013 r., IV przetarg 24 lutego 2014 r., V przetarg 29 maja 2014 r., VI przetarg 18 sierpnia 2014 r., VII przetarg 23 października 2014 r.,VIII przetarg 3 marca 2015 r., IX przetarg 15 maja 2015 r. X przetarg 9 września 2015 r.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU
DNIA 26 LISTOPADA 2015 ROKU O GODZINIE 1100

 

WARUNKI PRZETARGU:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Czersk. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa

  • dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, niż w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1