polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3827958
 

Już wkrótce przetargi!


 
795ee7a59847de746b1b034fbcbbc9d6.jpg
 

Data dodania: 2013-10-07 15:48:45drukuj

Sprzedaż działki położonej w Szydłowcu przy ulicy Północnej

Termin przetargu:

2013-10-29

Lokalizacja:

Województwo: mazowieckie
Powiat: szydłowiecki
Gmina: Szydłowiec
Adres: Szydłowiec, 26-500, ul. Północna

Sposób zagospodarowania:


zabudowa przemysłowa,
usługi


Szczegóły oferty:

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż działek przeznaczonych pod usługi, obiekty produkcyjne oraz zieleń,
położonych w Szydłowcu przy ul. Północnej.
Do sprzedaży przeznacza się działki :
 • nr 757 i 758 o łącznej powierzchni 2 ha 09 a 65 m2, uwidocznione w księgach wieczystych Nr 1039 i 4880 – cena wywoławcza 520.000,00 zł. Cena wywoławcza jest ceną brutto.
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 29 października 2013 roku o godz. 11:00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 • Wpłacenie wadium w wysokości 52.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych), które należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Południowo - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku Oddział w Szydłowcu Nr 53 9132 0001 0134 0904 2000 0020 do dnia 25 października 2013 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (ostateczny termin wpływu 25 października 2013 r.).
 • Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:
  - zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
  - wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.).
 • Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka w formie aktu notarialnego o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 • Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego północno – wschodniej części miasta Szydłowca
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałe wadia będą zwrócone.
Burmistrz Szydłowca w terminie 21 dni od dnia ustalenia nabywcy wystąpi z wnioskiem do Kancelarii Notarialnej o zawarcie umowy z tą osobą.
Jeżeli osoba ustalona nabywcą działki nie stawi się bez usprawiedliwienia u Notariusza w oznaczonym dniu i godzinie Burmistrz odstąpi od zawarcia umowy a wadium ulega przepadkowi.
Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Wylicytowana cena sprzedaży jest płatna jednorazowo najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej.
Część działek od strony południowej stanowi teren po byłym wysypisku śmieci.
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane w przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Szydłowca.
Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, ul. Kilińskiego 2, tel. 48 617-86-57.


Kontakt w sprawie oferty

Agnieszka Karpeta, tel. 48 617-86-57.Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2020
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools