polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3814069
 

Już wkrótce przetargi!


 
a42be2494395b0f564c3f061609d08d1.jpg
 

Data dodania: 2015-04-20 07:39:13drukuj

V nieograniczony przetarg ustny Czersk, ul. 60-lecia

Termin przetargu:

2015-05-18

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Czersk, 89-650, ul. 60-lecia

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

Burmistrz Czerska

ogłasza

V publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

Lp

Numery działek

Powierzchnia

Numer księgi wieczystej

Położenie działki

Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł

1.

2657/1

561 m2

SL1C/00020751/9

Czersk,
ul. 60-lecia

24.000,00

2.

2658
2661/1

łącznie:
793 m2

SL1C/00020751/9

Czersk,
ul. 60-lecia

28.000,00

3.

2650/4
2660/1
2662/1

łącznie:
1.090 m2

SL1C/00020751/9

Czersk,
ul. 60-lecia

30.000,00

 

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dla powyższych działek zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy – do wglądu w biurze nr 55
tut. Urzędu.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: I przetarg 29 maja 2014 r., II 18 sierpnia 2014 r.,

III 23 października 2014 r., 04 marca 2015 r.

Obciążenia i zobowiązania na nieruchomościach:

Nieruchomości są obciążone ograniczonym prawem rzeczowym, zapisanym w dziale III księgi wieczystej
nr SL1C/00020751/9, obejmującym „prawo wspólnego użytkowania drogi dla każdoczesnego właściciela nieruchomości Czersk Karta 1063 w myśl § 5 umowy kupna z 27 marca 1930 r. i tamże zawartego zezwolenia. Wpisano dnia 1 lutego 1932 r. Tu przy opisaniu działek 13/1 i 13/2 z nieruchomości KW. Nr 153 do współobciążenia. Wpisano dnia 29 maja 1965 r.” Przedmiot wykonywania: działka nr 1985/2.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA
18 MAJA 2015 ROKU O GODZ. 1200

Warunki przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 12 maja 2015 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Czersk. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa.

  • dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
  • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata
  • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości
  • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego
  • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, niż w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu
  • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

 

 Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie ofertyofertyinwestycyjne.pl © 2005-2019
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools