polski deutsch english


NA SKRÓTY

region
zagospodarowanie
alfabetycznie
alfabetycznie
terminy
zaawansowane

LOGOWANIE

Login
Hasło
zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?


Liczba odwiedzin:

3819717
 

Już wkrótce przetargi!


 
97211537b2c584596be8d9d7eceade0b.jpg
 

Data dodania: 2015-02-05 15:15:13drukuj

VI publiczny nieograniczony przetarg - Ostrowite, ul. Nadjeziorna

Termin przetargu:

2015-03-09

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: chojnicki
Gmina: Czersk
Adres: Ostrowite, 89-650, ul. Nadjeziorna

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

 

Burmistrz Czerska

ogłasza

VI publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

Lp

Numer działki

Powierzchnia w m2

Numer księgi wieczystej

Położenie działki

Klasy użytków

Symbol
PZP

Cena wywoławcza nieruchomości netto

1.

489/14

0,3005 ha

SL1C/00023539/8

Ostrowite,

ul. Nadjeziorna

LsV

MN/UT”

90.000,00 zł

2.

489/15

0,3005 ha

SL1C/00023539/8

Ostrowite,

ul. Nadjeziorna

LsV

MN/UT”

90.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Teren oznaczony symbolem planu zagospodarowania przestrzennego „MN/UT”: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki.

Zabudowa terenu sklasyfikowanego jako „LsV” wymaga złożenia wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Toruniu. Związane z tym opłaty, w tym m.in. należność z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji leśnej ponoszą nabywcy przedmiotowych nieruchomości.

 

Obciążenia i zobowiązania na nieruchomościach: brak obciążeń i zobowiązań.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:

I przetarg 7 maja 2013 r., II przetarg 7 sierpnia 2013 r., III przetarg 30 maja 2014 r., IV przetarg 20 sierpnia 2014 r. ,V przetarg 24 października 2014 r.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA 09 MARCA 2015 ROKU O GODZ. 1100

 

WARUNKI PRZETARGU:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 04 marca 2015 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Czersk. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa

 • dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

 • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata

 • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, niż w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu

 • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, na stronie internetowej Urzędu www.czersk.pl w BIP-ie oraz www.ofertyinwestycyjne.pl.

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

Burmistrz Czerska

ogłasza

VI publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Czersk

Lp

Numer działki

Powierzchnia w m2

Numer księgi wieczystej

Położenie działki

Klasy użytków

Symbol
PZP

Cena wywoławcza nieruchomości netto

1.

489/14

0,3005 ha

SL1C/00023539/8

Ostrowite,

ul. Nadjeziorna

LsV

MN/UT”

90.000,00 zł

2.

489/15

0,3005 ha

SL1C/00023539/8

Ostrowite,

ul. Nadjeziorna

LsV

MN/UT”

90.000,00 zł

Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Teren oznaczony symbolem planu zagospodarowania przestrzennego „MN/UT”: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki.

Zabudowa terenu sklasyfikowanego jako „LsV” wymaga złożenia wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji leśnej do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Toruniu. Związane z tym opłaty, w tym m.in. należność z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu oraz opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji leśnej ponoszą nabywcy przedmiotowych nieruchomości.

 

Obciążenia i zobowiązania na nieruchomościach: brak obciążeń i zobowiązań.

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:

I przetarg 7 maja 2013 r., II przetarg 7 sierpnia 2013 r., III przetarg 30 maja 2014 r., IV przetarg 20 sierpnia 2014 r. ,V przetarg 24 października 2014 r.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SALI NR 33 URZĘDU MIEJSKIEGO W CZERSKU DNIA 09 MARCA 2015 ROKU O GODZ. 1100

 

WARUNKI PRZETARGU:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej do dnia 04 marca 2015 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Czersk. Wadium może być wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Czersku nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Skórczu lub w obligacjach Skarbu Państwa

 • dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości uczestnika przetargu podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu

 • w tytule dowodu wpłaty wadium winna znaleźć się informacja o oznaczeniu geodezyjnym nieruchomości, której dotyczy wpłata

 • wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zalicza się na poczet ceny za sprzedaną nieruchomość, natomiast wadium wniesione w obligacjach Skarbu Państwa podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości

 • wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który go wygrał, lecz uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, przepada na rzecz sprzedającego

 • wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go przegrał podlega zwrotowi w terminie nie później, niż w ciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu

 • koszt zawarcia aktu notarialnego pokrywa nabywca nieruchomości.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czersku, na stronie internetowej Urzędu www.czersk.pl w BIP-ie oraz www.ofertyinwestycyjne.pl.

 


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w biurze numer 55 Urzędu Miejskiego w Czersku lub telefonicznie 52 3954844 lub 52 3954847.

Zadaj pytanie dotyczące tej oferty

Imię i nazwisko
E-mail
Zapytanie


Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:ofertyinwestycyjne.pl © 2005-2019
Wszelkie prawa zastrzeżone


Wasilków warsztaty samochodowe koślawość kolan części Ducato VIN hobbit tools