Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
97211537b2c584596be8d9d7eceade0b.jpg

Urząd Miasta

Bydgoszcz

miasto na prawach powiatu


Nazwa urzędu Urząd Miasta
Strona WWW www.bydgoszcz.pl
E-mail
Miejscowość
kod pocztowy
82-105 Bydgoszcz
Ulica, nr Jezuicka 1
Telefon 052 58 58 913
Fax 052 58 58 623
NIP 953-10-11-863

Bydgoszcz jest miastem legitymującym się dużym potencjałem demograficznym, (ponad 360 tys. mieszkańców), znaczącym dorobkiem gospodarczym, kulturowym i sportowym, pełniącym szereg funkcji o znaczeniu ponadregionalnym i krajowym.

Atrakcyjność inwestycyjna Bydgoszczy została potwierdzona przez szereg nagród i wyróżnień, z których najważniejsze to tytuł Gminy Fair Play – Certyfikowana lokalizacja inwestycji oraz zakwalifikowanie terenów inwestycyjnych w Bydgoskim Parku Przemysłowym do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” 2007. Ponadto Bydgoszcz w rankingu magazynu „Forbes” została sklasyfikowana na 3 miejscu dla najbardziej przyjaznych biznesowi miast w Polsce. Solidność i gospodarność miasta potwierdzają również nadawane przez firmy ratingowe oceny wiarygodności kredytowej. Bydgoszcz w 2008 roku otrzymała ocenę BBB, perspektywa stabilna.

Kolejnym atutem Bydgoszczy jest szereg funkcjonujących na terenie miasta organizacji i instytucji okołobiznesowych. Należy do nich dobrze rozwinięty sektor bankowy oraz rynek usług finansowych, ubezpieczeniowych, obsługi nieruchomości i firm, a także organizacje targowe, izby przemysłowo-handlowe i stowarzyszenia gospodarcze.

Miasto stanowi ważny punkt na mapie komunikacyjnej Polski. Bydgoszcz przecinają cztery drogi krajowe (nr: 5, 10, 25 i 80) i trzy szlaki kolejowe (Śląsk-Gdynia, Warszawa-Szczecin oraz Wrocław-Gdynia). Coraz większą rolę odgrywa bydgoski port lotniczy, który posiada status lotniska międzynarodowego. Bydgoszcz jest również doskonale połączona z ogólnokrajowym systemem dróg śródlądowych poprzez unikatowy w skali kraju węzeł hydrograficzny łączący Wisłę i Odrę, będący jednocześnie centralnym punktem na drodze wodnej Berlin-Kaliningrad.

Atrakcyjność Miasta podnoszą dodatkowo wysokie kwalifikacje zawodowe i poziom wykształcenia mieszkańców. Jest to efekt prężnie działających na terenie miasta uczelni wyższych, do których uczęszcza prawie 44 tys. studentów. Uczelnie przygotowują niezbędną dla regionalnej gospodarki kadrę inżynierów, pedagogów, lekarzy, muzyków i ekonomistów oraz specjalistów w wielu innych dziedzinach.

Na gospodarczej mapie miasta coraz większe znaczenie odgrywa Bydgoski Park Przemysłowy, który oferuje około 282 hektarów terenów pod inwestycje w produkcję i usługi. Dzięki bardzo dobrej lokalizacji w pobliżu głównych tras komunikacyjnych, dostępności wykwalifikowanej siły roboczej oraz zróżnicowanej ofercie inwestycyjnej, Park stwarza atrakcyjne możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Część tego dobrze uzbrojonego obszaru już wkrótce może zostać objęta granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Bydgoszcz stawia również na innowacyjność. Przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym powstało Regionalne Centrum Innowacyjności, którego celem jest stworzenie nowoczesnego systemu dystrybucji informacji o charakterze innowacyjnym dla potrzeb całego regionu kujawsko-pomorskiego oraz nawiązywanie i zacieśnianie powiązań między środowiskiem akademickim, a sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto Miasto jest siedzibą dwóch klastrów przemysłowych.

 

Lokalizacja urzędu