Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
23c513154a17f4a8dfb6e0c7cfe0b5a4.jpg

Urząd Miasta

Częstochowa

miasto na prawach powiatu


Nazwa urzędu Urząd Miasta
Strona WWW www.czestochowa.pl
E-mail info@czestochowa.um.gov.pl
Miejscowość
kod pocztowy
42-217 Częstochowa
Ulica, nr Śląska 11/13
Telefon 34 370-71-00
Fax 34 370-71-70
NIP 573-011-53-04

 

Jasne, że Częstochowa.pl

Częstochowa - 13 pod względem wielkości miasto w Polsce; jedno z największych centrów kultu religijnego świata chrześcijańskiego, odwiedzane każdego roku przez 4 miliony turystów i pielgrzymów; ważny ośrodek akademicki i gospodarczy, doskonale położony na komunikacyjnej mapie Europy, z trzema międzynarodowymi lotniskami (w odległości 50 i 120 km), z bogatą ofertą kulturalno-rozrywkową. Według oceny ankietowanych w rankingu przygotowanym przez międzynarodową agencję Young & Rubicam - miejsce najbardziej w Polsce godne zaufania i bardzo bezpieczne. W niezależnym rankingu atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów przygotowanym przez Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Częstochowa jako podregion awansowała w kraju z 18. (w 2011 r.) na 6. miejsce (w 2012 r.), jeżeli chodzi o atrakcyjność dla inwestycji przemysłowych. Miasto jest też w ścisłej czołówce subregionów atrakcyjnych dla działalności usługowej. Dzięki świetnej lokalizacji i doskonale wykształconym kadrom Częstochowy od lat plasuje się w czołówkach rankingów atrakcyjności inwestycyjnej, ściagając do miasta inwestorów z całego świata. Obecnie w Częstochowie działa 417 firm z kapitałem zagranicznym, w tym takie potęgi jak amerykańskie TRW, który w zakładach produkujących poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa oraz Centrum Obsługi Finansowej dla Europy Środkowo-Wschodniej zatrudnia ponad 4 tys. ludzi, produkujący nowoczesne szkło typu float - amerykański Guardian, działający w branży szklarskiej austriacki Stolzle, włoskie Brembo czy ukraiński koncern metalurgiczny ISD. 5 z nich działa w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. ostatnich latach w Częstochowie powstała jedna z najnowocześniejszych w Polsce elektrociepłowni fińskiej firmy Fortum, wybudowana została jedna z największych kraju Galeria Handlowa, a w północnej części miasta teren pod budowę kompleksu handlowo-usługowego wykupiła szwedzka IKEA. Wsparciem dla biznesu w Częstochowie jest system ulg w ramach pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w tym - będące ewenementem w skali Polski – zwolnienie w podatku od nieruchomości każdego przedsiębiorcy tworzącego nawet 1 nowe miejsce pracy. Objęcie inwestycji statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej gwarantuje z kolei ulgi w podatku dochodowym w wysokości do 40% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo-zatrudnionych pracowników. Chcącym ulokować swój biznes w Częstochowie miasto oferuje atrakcyjnie położone tereny inwestycyjne, m.in. 300 ha gruntów poprzemysłowych w strefie aktywności gospodarczej i ponad 100 ha gruntów typu „green field” w bezpośredniej bliskości węzła autostradowego. Proponuje także realizację ciekawych projektów inwestycyjnych typu Centrum Kongresowo-Wystawiennicze czy kompleks rekreacyjny z aquaparkiem.

Potencjał ludzki

Częstochowa dysponuje dużym potencjałem ludzi młodych, dobrze wykształconych. Na sześciu funkcjonujących w Częstochowie uczelniach ( college, universyty) studiuje ogółem 30 tys osób, w tym na dwóch publicznych uniwersytetach – Politechnice i Akademii Jana Długosza – 20 tys. Dobry poziom reprezentuje także szkolnictwo średnie; wyniki tekstów zewnętrznych potwierdzają poziom wyższy od średniej krajowej. Dostępność dobrej jakości zasobów ludzkich na rynku pracy i stosunkowo niskie, w porównaniu z innymi dużymi miastami koszty życia, powoduje, że koszt zatrudnienia jest tu niski. Średnia miesięcznie płaca w województwie śląskim wynosiła w 2012 – 5 500 zł, w Częstochowie – 3 200 zł. Duża jest podaż na rynku pracy młodych ludzi, z dobrym wykształceniem, sprawnie komunikujących się językami europejskimi ( angielskim, niemieckim, francuskim). Zaplecze edukacyjne, w postaci trzech college lingwistycznych, pozwala w miarę potrzeb kształcić znajomość innych języków obcych, w tym hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego. Częstochowa to jeden z największych na świecie ośrodków turystyki pielgrzymkowej, rocznie odwiedzana jest przy ok. 4 mln turystów, w tym ok 300 tys zagranicznych, przybywających z blisko 70 krajów całego świata. Najliczniejsze grupy turystów zagranicznych przybywają z Niemiec, Włoch, Francji, Hiszpanii, Austrii. 225 tys pielgrzymów korzysta z noclegów na terenie miasta. W ewidencji miejskiej zarejestrowanych jest 1129 miejsc noclegowych, dodatkowo funkcjonuje 270 miejsc poza ewidencją oraz 80 miejsc w domkach kampingowych. Obłożenie miejsc hotelowych szacowane jest na 70-75 %. Dodatkową atrakcją miasta są sąsiadujące tereny Jury Krakowsko-Częstochowskiej o wyjątkowych walorach krajobrazowo-kulturowych. Kraina białych skał i gotyckich zamków sprzyja rozwojowi turystyki aktywnej: pieszej, rowerowej, konnej, motorowej. Wzgórza i skały jurajskie przyciągają miłośników wspinaczki skalnej, lotniarstwa i szybownictwa. Czyste, nieuregulowane rzeki są bazą dla kajakarzy i spływów pontonowych.

Położenie i infrastruktura

Częstochowa, licząca 234 tys mieszkańców, jest 13 pod względem wielkości miastem Polski, znaczącym ośrodkiem przemysłowo-handlowym. Walorem miasta jest położenie geograficzne: w centrum Polski, przy głównym korytarzu transportowym łączącym północ z południem Europy. W odległości 70 km od Częstochowy znajduje się zamieszkana przez blisko 3 mln mieszkańców konurbacja górnośląska, region przeżywający okres dynamicznego wzrostu. Częstochowa wpisuje się w makroregion tworzony przez układ wielkich miast: Kraków – miasta górnośląskie, Bielsko – Biała, czeska Ostrawa, Opole, zamieszkały przez 10 mln mieszkańców, uznany przez planistów pracujących w europejskim projekcie EPSON, za jeden z najważniejszych obszarów potencjalnego wzrostu. Istotne znaczenie ma także bliska odległość i dobre połączenie komunikacyjne z Warszawą i Łodzią. Podstawowe znaczenie dla skomunikowania Częstochowy ma międzynarodowa trasa DK-1, wkrótce uzupełniona budowaną autostradą A-1. Jest to jedna z najważniejszych w Polsce arterii komunikacyjnych, obsługująca transport z portów w Gdańsku i Gdyni, przez Łódź, Katowice, granicę czeską na południe Europy. Uzupełnieniem tego korytarza transportowego są linie kolejowe : linia kolejowa nr 1 Katowice-Warszawa oraz przebiegające w pobliżu linia 131 ( magistrala węglowa Śląsk – Porty) i linia nr 4 ( centralna magistrala kolejowa Warszawa - Katowice) przystosowana do prędkości 200 km/h. Uzupełnieniem jest połączenie drogą krajową dk46 oraz równoległą do niej linią kolejową łączące Częstochowę przez Opole z Wrocławiem, oraz przez Kielce z Lublinem. Dogodne połączenia drogowe komunikują także Częstochowę z Poznaniem, Krakowem oraz przez Gliwice z Ostrawą. W odległości 50 km od granic miasta znajduje się międzynarodowy port lotniczy Pyrzowice/Katowice, a w odległości 90 km Balice/ Kraków. Czarterowe loty, towarowe i pasażerskie, mogą korzystać z lotniska Aeroklubu Częstochowskiego w Rudnikach (20 km od centrum miasta), przystosowanego do przyjmowania dużych samolotów. Istotną rolę w potencjale rozwojowym Częstochowy odgrywa dogodny układ magistralnych połączeń energetycznych. Przez miasto przebiega linia energetyczna 400 kW o znaczeniu krajowym , łącząca bełchatowskie elektrownie z Górnym Śląskiem. 20 km na południe od Częstochowy w Boronowie znajduje się końcowy punkt ropociągu z Płocka, odnoga rurociągu „Przyjaźń”. Poprowadzony przez miasto gazociąg wysokiego ciśnienia ma połączenie zarówno z polskim jak i czeskim ( przez interkonektor w Cieszynie) systemem gazociągów.

Lokalizacja urzędu