Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
23c513154a17f4a8dfb6e0c7cfe0b5a4.jpg

Urząd Miasta Przeworska

Przeworsk

gmina


Nazwa urzędu Urząd Miasta Przeworska
Strona WWW przeworsk.um.gov.pl
E-mail
Miejscowość
kod pocztowy
37-200 Przeworsk
Ulica, nr Jagiellońska 10
Telefon 016 648 78 44
Fax 016 648 70 30
NIP 794 10 00 071

    Przeworsk położony jest w południowo-wschodniej Polsce w obrębie województwa podkarpackiego, 35 km na wschód od Rzeszowa, 60 km od granicy wschodniej i 120 km od granicy południowej. Miasto zajmuje powierzchnię 22 km2  i  liczy 16 000 mieszkańców.
  Przeworsk stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Miasto przecinają: droga międzynarodowa E-4, droga krajowa 835, droga krajowa 879. Planowana autostrada A-4 przebiegać będzie północną stroną miasta. Od strony południowej powstanie wchodząca w skład projektowanego węzła drogowego obwodnica Przeworska. Węzeł kolejowy łączy linie kolejowe: Szczecin - Wrocław - Kraków - Przeworsk - Przemyśl - Kijów, Przeworsk - Lublin, Przeworsk - Bełżec i Przeworsk - Dynów (kolej wąskotorowa). Najbliższy port lotniczy znajduje się w oddalonej o 40 km Jasionce  pod Rzeszowem.
    Miasto zapewnia inwestorom przyjazne otoczenie biznesowe. Funkcjonują tu liczne organizacje i instytucje ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Usługi okołobiznesowe świadczą ośrodki doradczo-szkoleniowe takie jak: Biuro Terenowe Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Centrum Współpracy Transgranicznej. W Przeworsku działa także Punkt Konsultacyjno - Doradczy przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju. Rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta wspomaga też Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych. Profesjonalną obsługę inwestorów zapewniają oddziały i filie 5 banków. W mieście funkcjonują jednocześnie pozabankowe instytucje finansowe oraz  kredytowe.
    Przeworsk posiada kompleksową telefonizację, telewizję kablową, rozbudowaną sieć wodociągową, oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacyjną również w peryferyjnych regionach miasta. Będąc stolicą powiatu, Przeworsk stanowi ośrodek rozwoju o znaczeniu ponadlokalnym. Na terenie miasta zlokalizowane są instytucje zaspokajające potrzeby znacznej części mieszkańców powiatu w zakresie szkolnictwa, opieki zdrowotnej, opieki społecznej oraz usług  kulturalnych.
    Przeworsk jest miastem otwartym na współpracę międzynarodową. Dowodem  tego jest porozumienie o współpracy z zagranicznym partnerem w Czechach - Moravskym Krumlovem. Kolejne umowy przygotowywane są z zaprzyjaźnionymi  miastami  Słowacji i Ukrainy.
    Od 2004 r. Przeworsk wchodzi w skład Podstrefy Nowa Dęba Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Działalność prowadzona na terenie podstrefy podlega pomocy publicznej (regionalnej). Przedsiębiorca działający w ramach udzielonego zezwolenia może korzystać z niej z dwóch tytułów: poniesionych nakładów inwestycyjnych lub utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.


Lokalizacja urzędu