Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
23c513154a17f4a8dfb6e0c7cfe0b5a4.jpg

Urząd Miasta

Zamość

miasto na prawach powiatu


Nazwa urzędu Urząd Miasta
Strona WWW www.zamosc.pl
E-mail rozwoj@zamosc.pl
Miejscowość
kod pocztowy
22-400 Zamość
Ulica, nr Rynek Wielki 13
Telefon 84 677 23 37
Fax 84 530 03 38
NIP 9222697472

Zamość - jeden z większych ośrodków administracyjnych, gospodarczych i kulturowych  wschodniej Polski, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO jest nie tylko miastem o bogatej tradycji i walorach architektonicznych ale również miejscem, w którym łączą się harmonijnie nowoczesność, innowacyjność, przedsiębiorczość i wyjątkowa historia.

 SSE EURO-PARK Mielec Podstrefa Zamość funkcjonuje od 2009 roku. Dogodne położenie strefy, dobrze rozwinięta infrastruktura, łatwość komunikacyjna, dostępność wykwalifikowanej kadry pracowniczej to tylko niektóre korzyści stanowiące o potencjale inwestycyjnym tego obszaru. Zamojska Podstrefa Ekonomiczna to ponad  50 ha powierzchni, na których przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach.

Dla potrzeb inwestorów przygotowano w pełni uzbrojone, wyposażone w infrastrukturę techniczną i przygotowane do realizacji przedsięwzięć gospodarczych dwa kompleksy działek- Starowiejska i Szczebrzeska.

Miasto jest otwarte na oferty inwestorów krajowych jak i zagranicznych. Jednym z zasadniczych atutów przemawiających za inwestowaniem w Podstrefie jest możliwość korzystania z ulgi w podatku dochodowym w wysokości do 70% wartości prowadzonej inwestycji. Aby ją otrzymać przedsiębiorca powinien zrealizować inwestycję o wartości powyżej 100 tyś EUR.

Rozwój podstrefy jest efektem proinwestycyjnej polityki miasta, stawiającej na promocję gospodarczą i stwarzającej dla napływającego kapitału atrakcyjne warunki funkcjonowania. Co istotne, administracja samorządowa skraca do minimum procedury związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę, stosuje zwolnienia z podatków lokalnych.

Ponadto transgraniczne położenie Zamościa na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych m.in. drogi krajowej S-17 łączącej Warszawę ze Lwowem, będącej fragmentem korytarza transportowego Via Intermare, Linii Hutniczo- Szerokotorowa (LHS) łączącej górny Śląsk z rosyjskim systemem kolejowym a także bliskość międzynarodowego lotniska Świdnik, stwarza unikalne warunki do obsługi handlu międzynarodowego i tranzytu, organizacji centrów logistycznych oraz prowadzenia działalności produkcyjnej opartej na kooperacji z rynkami wschodnimi.

Wartym podkreślenia jest fakt, że region należy do jednego z najważniejszych i największych obszarów rolniczych kraju, z silnie rozwiniętym przemysłem oraz zapleczem naukowo-badawcze w sektorze rolno-spożywczym.

Dzięki warunkom stworzonym w podstrefie Zamość, przedsiębiorstwa mogą liczyć na wykwalifikowanych specjalistów, konkurencyjne koszty siły roboczej, przyjazne otoczenie biznesu oraz liczne zachęty inwestycyjne.

Podstrefa Zamość to szansa na dynamiczny rozwój dla ambitnych, otwartych na innowacje przedsiębiorstw

 

Lokalizacja urzędu