Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
23c513154a17f4a8dfb6e0c7cfe0b5a4.jpg

Urząd Miasta

Inowrocław

gmina


Nazwa urzędu Urząd Miasta
Strona WWW www.inowroclaw.pl
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Miejscowość
kod pocztowy
88-100 Inowrocław
Ulica, nr F. Roosevelta 36
Telefon 052 3555280
Fax 052 3555280
NIP 556-000-87-62

Korzystne warunki przyrodnicze, geograficzne, ciekawa historycznie i kulturowo okolica, a także walory uzdrowiskowe czynią Inowrocław i Kujawy rejonem szczególnie atrakcyjnym pod względem turystycznym, stwarzają możliwość rozwoju gospodarczego, dając jednocześnie szanse tym wszystkim, którzy chcą ulokować tutaj swój kapitał.


Inowrocław i rejon inowrocławski aktywnie uczestniczy w procesach przekształceń strukturalnych. Posiadany potencjał produkcyjny, postępujące procesy prywatyzacyjne, a także rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, mogą stanowić zachętę dla inwestorów zarówno krajowych i zagranicznych do realizacji wspólnych przedsięwzięć. Dlatego też usiłowania miasta oraz rejonu są mocno ukierunkowane na rozwój prywatnych firm poprzez wspieranie przedsiębiorczości i ich wszechstronne promowanie. Stwarza to sprzyjający klimat dla napływu kapitałów spoza regionu, głównie z zagranicy. Do tej pory w regionie został zainwestowany głównie kapitał niemiecki, a także francuski i duński.

 

Lokalizacja urzędu