Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
f9902535a0a7e5a22bc487902f2ebb21.jpg

Urząd Miejski

Dąbrowa Białostocka

gmina


Nazwa urzędu Urząd Miejski
Strona WWW www.dabrowa-bial.pl
E-mail dabrowab@beep.pl
Miejscowość
kod pocztowy
16-200 Dąbrowa Białostocka
Ulica, nr Solidarności 1
Telefon 85 7121100
Fax 85 7121017
NIP 966-139-45-49

Miasto Dąbrowa Białostocka leży w powiecie sokólskim w województwie podlaskim. Przez teren miasta przebiega międzynarodowa linia kolejowa Warszawa-Białystok-Dąbrowa-Suwałki-granica-Wilno. Dzięki temumożliwe jest połączenie Dąbrowy Białostockiej ze stolicą Polski i Litwy. W pobliżu miasta (w odległości 18 km) przebiega droga krajowa A8 łącząca Warszawę z Białymstokiem, Suwałkami i Wilnem. Miasto leży w niewielkiej odległości (około 30 km) od powszechnie uznawanych za atrakcyjne turystycznie i wypoczynkowo jezior augustowskich oraz Puszczy Augustowskiej. Liczba ludności miasta wynosi 6600 osób, natomiast powierzchnia 23 km2.

Dąbrowa Białostocka posiada rozwiniętą sieć szkół podstawowych, gimnazjów, szkół zawodowych oraz liceów. Na terenie miasta funkcjonuje ponad 200 podmiotów gospodarczych.

Rodzaje działalności (stan na 28 lutego 2010 roku)

- usługowa - 137 podmioty,
- produkcyjna - 5 podmiotów,
- handlowa - 119 podmiotów,
- gastronomiczna - 8 podmiotów.

W 2006 roku swój oddział otworzył Pracowniczy Ośrodek Maszynowy z Augustowa.

Na terenie miasta działa:
Spółdzielnia Mleczarska "SOMLEK"
Supermarket sieci „Biedronka”
Bank Pekao S.A .,
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
Zakład przetwórstwa mięsnego „Smak”,
Zajazd „Na Skarpie”.

Miasto posiada: szpital, ośrodek rehabilitacji narządów ruchu, kino, dom kultury.

W mieście jest duża liczba osób bez pracy. Wg danych na 31.12.2009 roku jest to 507 osób, z tego 216 kobiet i 291 mężczyzn. W całej gminie Dąbrowa Białostocka liczba bezrobotnych jest jeszcze wyższa. Bez pracy jest 873 osób, z tego 383 kobiet i 490 mężczyzn. W związku z tym istnieje możliwość pozyskania siły roboczej o niewygórowanych w skali kraju oczekiwaniach
płacowych.

Usytuowanie i odległości
Augustów – 35 km
Białystok – 75 km
Grodno – 70 km
Suwałki – 75 km
Warszawa – 280 km
Wilno – 300 km
Gdynia – 440 km


Ulgi finansowe
Na nowe inwestycje o wartości przekraczającej 50000 Euro istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gruntów, budynków i budowli na okres 3 lat. Uchwała Rady Miejskiej z 29.01.2008 r.

Infrastruktura techniczna
Miasto Dąbrowa Białostocka posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną, posiadającą wolne moce do obsługi nowych zakładów produkcyjnych. W jej skład wchodzi między innymi:
- nowoczesna oczyszczalnia ścieków (oddana do
użytku w 2006 roku),
- składowisko odpadów,
- stacja uzdatniania wody,
- rozbudowana sieć wodociągowa,
- rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej (obie
- sieci obejmują prawie 100% nieruchomości na terenie miasta),
- rozbudowaną sieć elektryczną w tym średniego
- napięcia (15 kV).


Pełna oferta inwestycyjna na stronie gminy: www.dabrowa-bial.pl

Lokalizacja urzędu