Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
23c513154a17f4a8dfb6e0c7cfe0b5a4.jpg

Ok. 10 mld euro może napłynąć z zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2009


Blisko 10 mld euro może w 2009 roku napłyn±ć do Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpo¶rednich do specjalnych stref ekonomicznych (SSE) - poinformował w ¶rodę prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) Paweł Wojciechowski. Wojciechowski uczestniczył w ¶rodę w konferencji prasowej po¶więconej specjalnym strefom ekonomicznym."W zwi±zku ze ¶wiatowym kryzysem, a także realizowanymi projektami, jestem spokojny o to, że napływ bezpo¶rednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju w tym roku powinien wynie¶ć na kwotę około 10 mld euro" - powiedział PAP Wojciechowski. Jak dodał, w ubiegłym roku w ramach SSE zrealizowano 56 projektów inwestycyjnych, a w 2007 r. było ich 57. "W ostatnich blisko 13 latach ł±czna warto¶ć kapitału zainwestowanego we wszystkich 14 strefach przekroczyła 50 mld zł. Powstało ponad 200 tys. nowych miejsc pracy, w tym cała masa nowych miejsc pracy poza strefami" - zaznaczył Wojciechowski. Zdaniem Wojciechowskiego, jedn± z atrakcyjno¶ci SSE dla inwestorów jest oferowanie ulgi podatkowej. "Strefy to również pewna forma współpracy między biznesem, nauk±, a władzami lokalnymi. Sprzyja to rozwojowi infrastruktury lokalnej" - podkre¶lił. Według obecnego na konferencji Kiejstuta Żaguna z zespołu ulg i dotacji działu doradztwa podatkowego KPMG w Polsce, SSE s± bardzo potrzebne i nadal musz± przyci±gać inwestorów. "Z powodu pewnego spowolnienia na ¶wiecie, strefom może być trochę trudniej funkcjonować. Ale tutaj jest rola m.in. władz lokalnych, aby pozyskiwać inwestorów oraz ¶rodki. (...) Samorz±dy mamy różne w kraju. I tak naprawdę zależy od podej¶cia danego samorz±du, czy jest rzeczywi¶cie biznesowo nastawione, czy też nie" - powiedział Żagun. Specjalna strefa ekonomiczna to wydzielona i zamieszkana czę¶ć terytorium kraju, w której działalno¶ć gospodarcza może być prowadzona na preferencyjnych warunkach zdefiniowanych w oparciu o przepisy prawne. Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) zostały stworzone przede wszystkim w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionów, zagospodarowania maj±tku przemysłowego i infrastruktury, tworzenia nowych miejsc pracy, przyci±gnięcia do Polski inwestorów zagranicznych. W Polsce pierwsza SSE była w Mielcu, założona w 1995 r. Najwięcej SSE powstało w naszym kraju w 1997 r. Najmłodsz± jest strefa krakowska - rozpoczęła działalno¶ć w 1998 r. Obecnie na terenie Polski znajduje się 14 specjalnych stref ekonomicznych. W ubiegłym roku znowelizowano ustawę o SSE. Celem nowelizacji ustawy jest przede wszystkim zwiększenie rozmiaru dostępnych terenów w ramach SSE z 12 do 20 tys. hektarów. (PAP, tm/14.01.2009, godz. 15:47)