Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
7cbbc409ec990f19c78c75bd1e06f215.gif

 

Data dodania: 2014-05-12 13:40:53drukuj

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż neruchomości położonych w Kijewie, powiat średzki.

Termin przetargu:

2014-05-30

Lokalizacja:

Województwo: wielkopolskie
Powiat: średzki
Adres: Środa Wielkopolska, 63-000

Sposób zagospodarowania:


inne


Szczegóły oferty:

Zarząd Powiatu Średzkiego ogłasza:

 

1) Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

155/40 o powierzchni 0,0869 ha.

 

                                       Cena wywoławcza                   30 500 zł

       Wadium                                3 000 zł

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. o godz. 800 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 marca 2014 roku.

 

Działka niezabudowana, o kształcie czworoboku, nie posiada uzbrojenia technicznego. Dojazd do działki drogą utwardzoną wzdłuż parku, z drogi powiatowej relacji Kijewo – Krzykosy oraz działki nr 155/34 wydzielonej pod drogę gminną, stanowiącą własność Gminy Środa Wlkp. Na części działki znajduje się fragment obecnego utwardzonego dojazdu do istniejącej drogi gminnej.

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 31 sierpnia 2012 r. Burmistrz Miasta Środa Wlkp. wydał decyzję nr GiGP.6730.188.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz trzech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla działki nr 155/35, z której została wydzielona m. in. działka nr 155/40. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba na rzecz której zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

 

2) Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr:

155/41 o pow. 0,0947 ha.

 

                                       Cena wywoławcza                   33 200 zł

       Wadium                                3 300 zł

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. o godz. 900 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 marca 2014 roku.

 

Działka niezabudowana, o kształcie czworoboku, nie posiada uzbrojenia technicznego. Dojazd do działki drogą utwardzoną wzdłuż parku, z drogi powiatowej relacji Kijewo – Krzykosy oraz działki nr 155/34 wydzielonej pod drogę gminną, stanowiącą własność Gminy Środa Wlkp. Na części działki znajduje się fragment obecnego utwardzonego dojazdu do istniejącej drogi gminnej.

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 31 sierpnia 2012 r. Burmistrz Miasta Środa Wlkp. wydał decyzję nr GiGP.6730.188.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz trzech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla działki nr 155/35, z której została wydzielona m. in. działka nr 155/41. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba na rzecz której zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

 

3) Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr:

155/42 o pow. 0,1209 ha.

 

                                       Cena wywoławcza                   42 400 zł

       Wadium                                4 200 zł

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. o godz. 1000 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 marca 2014 roku.

 

Działka niezabudowana, o kształcie czworoboku, nie posiada uzbrojenia technicznego. Dojazd do działki drogą utwardzoną wzdłuż parku, z drogi powiatowej relacji Kijewo – Krzykosy oraz działki nr 155/34 wydzielonej pod drogę gminną, stanowiącą własność Gminy Środa Wlkp. Na części działki znajduje się fragment obecnego utwardzonego dojazdu do istniejącej drogi gminnej.

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 31 sierpnia 2012 r. Burmistrz Miasta Środa Wlkp. wydał decyzję nr GiGP.6730.188.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz trzech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla działki nr 155/35, z której została wydzielona m. in. działka nr 155/42. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba na rzecz której zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

 

4) Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr:

155/43 o pow. 0,0835 ha.

 

                                       Cena wywoławcza                   29 300 zł

       Wadium                                3 000 zł

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. o godz. 1100 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 marca 2014 roku.

 

Działka niezabudowana, o kształcie czworoboku, nie posiada uzbrojenia technicznego. Dojazd do działki drogą utwardzoną wzdłuż parku, z drogi powiatowej relacji Kijewo – Krzykosy oraz działki nr 155/34 wydzielonej pod drogę gminną, stanowiącą własność Gminy Środa Wlkp.

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 18 września 2012 r. Burmistrz Miasta Środa Wlkp. wydał decyzję nr GiGP.6730.187.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz czterech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla działki nr 155/37, z której została wydzielona m. in. działka nr 155/43. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba na rzecz której zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

 

5) Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr:

155/44 o pow. 0,0835 ha.

 

                                       Cena wywoławcza                   29 300 zł

       Wadium                                3 000 zł

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. o godz. 1200 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 marca 2014 roku.

 

Działka niezabudowana, o kształcie czworoboku, nie posiada uzbrojenia technicznego. Dojazd do działki drogą utwardzoną wzdłuż parku, z drogi powiatowej relacji Kijewo – Krzykosy oraz działki nr 155/34 wydzielonej pod drogę gminną, stanowiącą własność Gminy Środa Wlkp.

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 18 września 2012 r. Burmistrz Miasta Środa Wlkp. wydał decyzję nr GiGP.6730.187.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz czterech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla działki nr 155/37, z której została wydzielona m. in. działka nr 155/44. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba na rzecz której zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

 

6) Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr:

155/45 o pow. 0,0835 ha.

 

                                       Cena wywoławcza                   29 300 zł

       Wadium                                3 000 zł

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. o godz. 1300 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 marca 2014 roku.

 

Działka niezabudowana, o kształcie czworoboku, nie posiada uzbrojenia technicznego. Dojazd do działki drogą utwardzoną wzdłuż parku, z drogi powiatowej relacji Kijewo – Krzykosy oraz działki nr 155/34 wydzielonej pod drogę gminną, stanowiącą własność Gminy Środa Wlkp.

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 18 września 2012 r. Burmistrz Miasta Środa Wlkp. wydał decyzję nr GiGP.6730.187.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz czterech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla działki nr 155/37, z której została wydzielona m. in. działka nr 155/45. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba na rzecz której zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

 

7) Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr:

155/46 o pow. 0,1139 ha.

 

                                       Cena wywoławcza                   40 000 zł

       Wadium                                4 000 zł

 

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

 

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. o godz. 1400 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 marca 2014 roku.

 

Działka niezabudowana, o kształcie wieloboku, nie posiada uzbrojenia technicznego. Dojazd do działki drogą utwardzoną wzdłuż parku, z drogi powiatowej relacji Kijewo – Krzykosy oraz działki nr 155/34 wydzielonej pod drogę gminną, stanowiącą własność Gminy Środa Wlkp.

Na opisanym obszarze nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W dniu 18 września 2012 r. Burmistrz Miasta Środa Wlkp. wydał decyzję nr GiGP.6730.187.2012 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz czterech budynków garażowych. Przedmiotowa decyzja została wydana dla działki nr 155/37, z której została wydzielona m. in. działka nr 155/46. Istnieje możliwość przeniesienia ww. decyzji na nabywcę z zastrzeżeniem, że osoba na rzecz której zostanie przeniesiona, przyjmie wszystkie warunki w niej zawarte.

Informacje wspólne

 

Na przedmiotowych działkach nie ciążą żadne obciążenia ani nie są one przedmiotem żadnych zobowiązań.

Działki były użytkowane rolniczo, obecnie działki nie są użytkowane.

Przekazanie – przejęcie działek nastąpi w dniu sporządzenia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Przed przystąpieniem do przetargów uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z przedmiotem przetargu.

W przetargach mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, w wyżej określonych wysokościach. Wadia winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. PKO BP S.A. Nr 37 1020 4160 0000 2402 0007 2215, nie później niż w dniu 23 maja 2014 r.

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

Przy wpłacie wadium należy podać numer działki, której wpłacane wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu, winien przedłożyć komisji przetargowej następujące dokumenty:

- w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz pełnomocnictwo;

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

- w przypadku wspólników spółki cywilnej: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis umowy spółki, dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), a nadto, w przypadku reprezentowania innego wspólnika – pełnomocnictwo,

- w przypadku osoby prawnej lub innego podmiotu nie posiadającego osobowości prawnej: aktualny wypis z właściwego rejestru, dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), pełnomocnictwo lub inne stosowne dokumenty uprawniające do występowania w imieniu podmiotu,

- w przypadku gdy cudzoziemiec zobowiązany jest do wpisu do właściwego dla jego kraju rejestru: wypis z przedmiotowego rejestru wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego.

Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r. nr 67, poz. 1758 ze zmianami), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest on przedłożyć zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli obowiązek uzyskania takiego zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, pod rygorem utraty wpłaconego przed przetargiem wadium.

Z cudzoziemcem nie władającym językiem polskim, w przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły.

Dokumenty przedkładane w postępowaniu przetargowym, sporządzone w języku innym niż polski, powinny być przedłożone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości (umniejszoną o wcześniej wpłacone wadium), nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz w umowie notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu możne odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Powiatu Średzkiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Starostwa oraz ogłoszenie w prasie, podając przyczynę odwołania przetargu.

Na wniosek zainteresowanego inwestora:

- z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu można zapoznać się w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (pok. Nr 203 tut. Starostwa, tel. 61-285-80-21),

- szczegółowe informacje o możliwości przyłączenia się do istniejących mediów określą gestorzy sieci przesyłowych.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (pok. 125 - parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, telefonicznie pod nr  61-285-80-51 wew. 141 lub drogą elektroniczną pod adresem nieruchomosci@srodawlkp-powiat.pl.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Starostwa www.srodawlkp-powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.srodawlkp-powiat.pl/bip.php, oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 (parter).

Komisja przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 ze zmianami), oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 ze zmianami).                             

 

 

 

           STAROSTA

/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

 Kontakt w sprawie oferty

Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 61 285 80 51Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja: