Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
97211537b2c584596be8d9d7eceade0b.jpg

 

Data dodania: 2010-03-17 14:43:58drukuj

Nieruchomości niezabudowane położone w Studziankach

Termin przetargu:

2010-04-14

Lokalizacja:

Województwo: podlaskie
Powiat: białostocki
Gmina: Wasilków
Adres: Studzianki, 16-010, ul. Łąkowa

Sposób zagospodarowania:


budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne


Szczegóły oferty:

Na podstawie art.37 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U.Nr 261, poz.2603 z 2004 r Burmistrz Wasilkowa ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Studziankach przy ul.Łąkowej oznaczonych jako działki:

- Nr geodezyjny 296/2 o powierzchni 0,0806 ha - cena wywoławcza zł. 53.000,- +Vat 22%

- Nr geodezyjny 295/2 o powierzchni 0,0813 ha - cena wywoławcza zł. 53.000,- +Vat 22%

- Nr geodezyjny 294/2 o powierzchni 0,0813 ha - cena wywoławcza zł. 53.000,- +Vat 22%

- Nr geodezyjny 292+293 o “ 0,1100 ha - cena wywoławcza zł. 71.000,- +Vat 22%

-Nr Księgi Wieczystej 67414.

W/w nieruchomość nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z usługami.

Przetarg odbędzie się dnia 2010.04.14 o godz.10,00 w sali Nr 6 tut. Urzędu

Wadium w wysokości zł. 5.000,- do każdej z w/w działek należy wpłacić do dnia 2010.04.09 do godz.14,00 w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddz. w Białymstoku z siedzibą w Wasilkowie Nr 08 1930 1624 2009 6800 2951 0004.

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Wznowienie granic działki na koszt nabywcy.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 Kontakt w sprawie oferty

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie ul. Białostocka 7 pokój Nr 4 tel. 085 7185400 w. 27Powiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego: