Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
f9902535a0a7e5a22bc487902f2ebb21.jpg

 

Data dodania: 2013-01-03 11:49:47drukuj

Oferta inwestycyjna Bierkowo - Gmina Słupsk

Termin przetargu:

brak danych

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: słupski
Gmina: Ustka
Adres: Bierkowo, 76-200

Sposób zagospodarowania:


inne,
przetwórstwo drewna,
baza transportowo-spedycyjna,
przetwórstwo rolno-spożywcze,
zabudowa składowa, magazynowa,
zabudowa przemysłowa


Szczegóły oferty:

Gmina Słupsk to doskonałe miejsce na inwestycje. Położenie w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, stosowane ulgi podatkowe, jak również przychylność władz - to wszystko daje możliwości dynamicznego rozwoju Państwa Firmy. Partnerskie podejście buduje pozytywne relacje z zarządami firm, dziś wspólnie wpływamy na przyszłość gminy, warunki życia i pracy mieszkańców oraz wzrost kapitału

Właściciel: Gmina Słupsk

Adres właściciela: Urząd Gminy w Słupsku,
ul. Sportowa 34, tel. (59) 842 93 62, fax. (59) 842 92 54
http://www.gminaslupsk.pl
e-mail: info@gminaslupsk.pl

Lokalizacja: Bierkowo

Numer KW: SL1S/00071834/2

Numery geodezyjne działek:

Nr działki: 555/3; Pow. działki w ha: 2,8714; Cena: 775.280,00
Nr działki: 555/4; Pow. działki w ha: 1,3622; Cena: 367.800,00

Uzbrojenie: Działka uzbrojona będzie w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz przyłącza wodne i kanalizacyjne doprowadzone do granicy działki w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży. Nabywca ponosi osobo opłatę za przyłącze energetyczne. O wykonanie do działki przyłącza energetycznego nabywca występuje osobiście do Zakładu Energetycznego w Słupsku.

Dostępność komunikacyjna: Odległość od ważniejszych miast: Słupsk – 2 km, Gdańsk 110 km, Poznań 290 km, Berlin 360 km. Odległość od najbliższego portu portu morskiego (port Gdynia) - 104 km,
portu lotniczego (Gdańsk) - 120 km

Plan zagospodarowania przestrzennego: Działki nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W dniu 24 kwietnia 2008 r. Rada Gminy Słupsk podjęła  Uchwale Nr XV/134/2008 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino.

Dane statystyczne:
- liczba mieszkańców Gminy Słupsk: 15408,
- bezrobocie - 10,8% (2010, GUS),
- wydatki gminy na 1 mieszkańca - 4001,55 (2010, GUS)
- średnie miesięczne wynagrodzenie dla woj. pomorskiego - 3569,44 brutto (2011, GUS)

Przeznaczenie nieruchomości:  Działki w projekcie planu znajdują się na terenie oznaczonym jako: teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych. Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk.

Przeznaczenie nieruchomości:  Działki w projekcie planu znajdują się na terenie oznaczonym jako: teren produkcji, składów i usług wielofunkcyjnych. Z ustaleniami szczegółowymi w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk.

Zachęty inwestycyjne: Niskie koszty pracy, zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie gminy; bogate otoczenie biznesu. Rada Gminy Słupsk w dniu 28.09.2007. przyjęła uchwałę X/85/2007 sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy Słupsk.


Foto


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Justyna Zbijowska tel. (59) 842 84 62 wew. 53
Mirosława Jakubowska tel. (59) 842 84 62 wew. 53
e-mail: justynaj@gminaslupsk.pl
wiêcej na stronie www.dzialki.gminaslupsk.plPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja: