Zarejestruj się Zaloguj się

Język strony:

Wyszukaj Tereny Inwestycyjne :

Zachodnio-Pomorskie Świętokrzyskie Śląskie Mazowieckie Warmińsko Mazurskie Pomorskie Podlaskie Podkarpackie Opolskie Lubuskie Lubelskie Dolnośląskie Łódzkie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie
f9902535a0a7e5a22bc487902f2ebb21.jpg

 

Data dodania: 2013-01-04 09:53:01drukuj

Płaszewsko - Gmina Słupsk

Termin przetargu:

brak danych

Lokalizacja:

Województwo: pomorskie
Powiat: słupski
Gmina: Słupsk
Adres: Płaszewko, 76-200

Sposób zagospodarowania:


usługi,
stacje paliw,
hipermarkety i centra handlowe,
inne,
przetwórstwo drewna,
baza transportowo-spedycyjna,
przetwórstwo rolno-spożywcze,
handel i usługi,
zabudowa składowa, magazynowa,
zabudowa przemysłowa


Szczegóły oferty:

Gmina Słupsk to doskonałe miejsce na inwestycje. Położenie w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, stosowane ulgi podatkowe, jak również przychylność władz - to wszystko daje możliwości dynamicznego rozwoju Państwa Firmy. Partnerskie podejście buduje pozytywne relacje z zarządami firm, dziś wspólnie wpływamy na przyszłość gminy, warunki życia i pracy mieszkańców oraz wzrost kapitału.

Właściciel: Gmina Słupsk

Adres właściciela: Urząd Gminy w Słupsku,
ul. Sportowa 34, tel. (59) 842 93 62, fax. (59) 842 92 54
http://www.gminaslupsk.pl
e-mail: info@gminaslupsk.pl

Lokalizacja: Płaszewko, działka nr 156/13

Powierzchnia działki: 34,0807 ha

Uzbrojenie: Nie. Etap - opracowanie dokumentacji technicznej


Dostępność komunikacyjna: Niewielka odległość od drogi wojewódzkiej Nr 210 oraz obwodnicy Słupska (droga krajowa Nr 6). Odległość od ważniejszych miast: Gdańsk 110 km, Poznań 290 km, Berlin 360 km. Odległość od najbliższego portu morskiego (port Gdynia) - 104 km, portu lotniczego (Gdańsk) - 120 km.

Plan zagospodarowania przestrzennego: Istnieje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Rady Gminy Słupsk nr IX/84/2011 z dnia 05.08.2011.


Dane statystyczne:
- liczba mieszkańców Gminy Słupsk: 15408,
- bezrobocie - 10,8% (2010, GUS),
- wydatki gminy na 1 mieszkańca - 4001,55 (2010, GUS)
- średnie miesięczne wynagrodzenie dla woj. pomorskiego - 3569,44 brutto (2011, GUS)


Przeznaczenie nieruchomości: 
Obszar zabudowy usługowo – produkcyjnej, na którym dopuszcza się
wielopoziomowe obiekty handlowe. Teren przeznaczony dla następujących branż:
- motoryzacyjnej,
- przetwórstwo tworzyw sztucznych,
- przetwórstwo drzewne (produkcja mebli),
- przetwórstwo spożywcze,
- przemysł³ elektromaszynowy,
- centra dystrybucyjne i logistyczne,
- usługi transportu i magazynowania,
- istnieje możliwość wydzielenia mniejszych działek.

Księga  wieczysta:  SL15/00092748/5

Zachęty inwestycyjne: Niskie koszty pracy, zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie gminy; bogate otoczenie biznesu. Rada Gminy Słupsk w dniu 28.09.2007. przyjęła uchwałę X/85/2007 sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz przyjęcia programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy Słupsk.

Uzbrojenie:

Dnia 20 listopada 2013 r. Gmina Słupsk podpisała umowę nr PO IG. 06.02.02-00-003/12-00 o dofinansowanie projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Płaszewko - Gmina Słupsk". Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Oś priorytetowa 6 Polska na rynku międzynarodowym, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałanie 6.2.2. Wsparcie działań. studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych

Całkowity planowany koszt realizacji Projektu wynosi 18 048 871,22 PLN.

Dofinansowanie wynosi 9 120 545,85 PLN.

Wkład własny Gminy Słupsk wynosi 8 928 325,37 PLN.

Projekt obejmuje uzbrojeniem terenu pod inwestycje o powierzchni około 35,5 ha znajdującego się w obrębie Płaszewko. W ramach uzbrojenia wykonane zostaną: drogi o długości około 1,8 km, siec wodociągowa około 3,1 km, siec kanalizacji sanitarnej około 3,2 km, siec kanalizacji deszczowej około 1,9 km, oświetlenie drogowe obejmujące około 52 punkty świetlne.


Foto


Inne pliki dotyczące oferty

plik1


Kontakt w sprawie oferty

Luiza Gierszyńska tel. (59) 842 84 62 wew. 53
Mirosława Jakubowska tel. (59) 842 84 62 wew. 53
e-mail: luizag@gminaslupsk.pl
wiêcej na stronie www.dzialki.gminaslupsk.plPowiadom znajomego o tej ofercie:

Twoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:


Przybliżona lokalizacja: